ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილება შპს „მულტივერს არქიტექტურის“ მოთხოვნაზე

ბათუმის საკრებულოში დღეს გამართულ მორიგ სხდომაზე საკრებულოს წევრებმა მხარი დაუჭირეს განკარგულების პროექტს, რომელიც გულისხმობს   „ქ. ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ საკრებულოს განკარგულების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციულიო წარმოების დაწყებას.

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე და თავმჯდომარის მოადგილე თამაზ სალუქვაძე

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე და თავმჯდომარის მოადგილე თამაზ სალუქვაძე

აღნიშნული გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოება შპს „მულტივერს არქიტექტურის“ მოთხოვნის საფუძველზე დაიწყო. საკითხი ეხება ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქუჩის ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცებას. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს გოგებაშვილის ქუჩაზე და მოიცავს შემდეგ საკადასტრო კოდებს: N05.21.01.031; 05.21.01.030; 05.21.01.029; 05.21.01.018; 05.21.20.079; 05.21.20.070; 05.21.20.071; 05.21.20.084; 05.21.20.082; 05.21.21.015; 05.21.20.053; 05.21.20.076; 05.21.20.056; 05.21.20.087.

მიღებული განკარგულების მიზანია გოგებაშვილის ქუჩის განვითარება მისი მრავალფეროვანი ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობებისა და კულტურული ფასეულობების შენარჩუნების გათვალისწინებით.

საკრებულოს სხდომა

საკრებულოს სხდომა

სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით, ქ. ბათუმის მერიას დაევალა აღნიშნული განკარგულების პროექტის მომზადება და ბათუმის საკრებულოსათვის დასამტკიცებლად წარმოდგენა. განკარგულების პროექტის თაობაზე მოსაზრებების წარდგენის ვადად განისაზღვრა განკარგულების პროექტისა და ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებიდან 20 დღე. განკარგულების პროექტის თაობაზე მოსაზრებების წარდგენის ვადის გასვლიდან 5 დღის ვადაში განსახილველ საქმეზე გაიმართება ზეპირი მოსმენა.

სხდომაზე მიღებული განკარგულება და ცნობა საჯაროდ გაცნობისთვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გამოქვეყნდება ქ. ბათუმის მერიის ინტერნეტგვერდსა და გაზეთ „აჭარაში“.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი