ნეტგაზეთი • RU

უმაღლესი განათლების გარეშე გამომძიებელი ვეღარ გახდებით

უმაღლესი განათლების გარეშე გამომძიებელი ვეღარ გახდებით. ცვლილება შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის ბრძანებაში შევიდა. ახალ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებზე მინისტრმა გიორგი გახარიამ უკვე ისაუბრა. მან თქვა, რომ მოთხოვნების გამკაცრების მიუხედავად „არავის არსად გაუშვებს“.

მინისტრის ბრძანებაში „შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახურის გავლის შესახებ“ ჩაიწერა, რომ პირს, რომელიც გამოძიების პროცესშია ჩართული, უმაღლესი განათლება უნდა ჰქონდეს. აქამდე გამომძიებლებს უმაღლესი ან იურიდიული განათლება არ მოეთხოვებოდათ.

„ეს გულისხმობს იმას, რომ გამომძიებლებს, რომლებიც უკვე მუშაობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, უნდა ჰქონდეთ უმაღლესი განათლება,“ – ამბობს პაატა დიასამიძე, საია-ს იურისტი.

უმაღლესი განათლება ისევ არ მოეთხოვებათ უბნის ინსპექტორებს, საპატრულო პოლიციას, მესაზღვრე-კონტროლიორებს. უმაღლეს განათლებას კანონი არ სთხოვს ასევე ობიექტების დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს უფროსის ჩათვლით. კანონი გამონაკლისს მხოლოდ შს სამინისტროს დაცვის პოლიციაზე უშვებს.

„იმ შემთხვევაში, თუ საშტატო ერთეულით გათვალისწინებული თანამდებობა მაქსიმალური ზღვრული წოდების სახით ითვალისწინებს უფროს სპეციალურ წოდებას, უმაღლეს სპეციალურ წოდებას, უფროს ოფიცერთა შემადგენლობის სამხედრო წოდებას ან/და უმაღლეს ოფიცერთა შემადგენლობის სამხედრო წოდებას, მაშინ აღნიშნულ თანამდებობაზე მისაღებ/დასანიშნ კანდიდატს უნდა ჰქონდეს უმაღლესი განათლება.

იმ შემთხვევაში, თუ საშტატო ერთეულით გათვალისწინებული თანამდებობა მაქსიმალური ზღვრული წოდების სახით ითვალისწინებს უმცროს სპეციალურ წოდებას ან რიგითების, კაპრალების ან/და სერჟანტების შემადგენლობის სამხედრო წოდებას, მაშინ აღნიშნულ თანამდებობაზე მისაღებ/დასანიშნ კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ სრული ზოგადი განათლება,“ – წერია მინისტრის ბრძანებაში.

შინაგან საქმეთა მინისტრის, გიორგი გახარიას თქმით, სამინისტრომ უკვე შეაფასა გამომძიებელთა კვალიფიკაცია. მიღებული შედეგების შესაბამისად, სამინისტროს აკადემიაში გამომძიებელთა პროფესიული გადამზადების მოდული შემუშავდა. ასევე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებულია გამომძიებელთა საბაზისო მომზადების პროგრამა და გაიზარდა გამომძიებლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომლის მიზანიც უწყებაში ახალი, მოტივირებული კადრების დასაქმების ხელშეწყობაა.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო „სპეციალური კონკურსების“ შემოღებას გეგმავს.

„სპეციალურ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ 18 წლის ასაკს მიღწეულ ქმედუნარიან საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს პოლიციაში სამსახურის დასაწყებად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.

სპეციალური კონკურსის ეტაპებია:
აპლიკაციის მიღება და გადარჩევა;
ტესტირება;
გასაუბრება;
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება;
ფიზიკური მომზადების დონის შემოწმება;
სპეციალური შემოწმება.

სპეციალური კონკურსის ეტაპების წარმატებით გავლის შემთხვევაში სპეციალური საკონკურსო კომისია იღებს სარეკომენდაციო ხასიათის გადაწყვეტილებას კანდიდატის გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ, რომელსაც კანდიდატის თანამდებობაზე დანიშვნის მიზნით სპეციალური საკონკურსო კომისია წარუდგენს მინისტრს ან პოლიციელის ვაკანტურ თანამდებობაზე დანიშვნის უფლებამოსილების მქონე სხვა პირს,“ – აღნიშნულია მინისტრის ბრძანებაში.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი