ნეტგაზეთი • RU

ერგეს საჯარო სკოლაში ფინანსური პოლიცია შევიდა

 

აჭარის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლაში ინსპექტირება განხორციელდა. შემოწმება სამინისტროს შიდა აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა, რის საფუძველზეც ფინანსური დარღვევა გამოიკვეთა.  განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ საჯარო სკოლაში ფინანსური პოლიციაც შევიდა. 

 

მომხდართან დაკავშირებით აჭარის განათლების სამინისტრომ ოფიციალურ ვებგვერდზე შემდეგი განცხადება გაავრცელა:
 
„საქმის გარემოებების გამოკვლევის, შესწავლისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, იკვეთება სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლის მიერ საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების დარღვევის ფაქტები.
 
ინსპექტირებით დადგენილია: სკოლის რიგ თანამშრომლებზე ხელფასების უკანონო დარიცხვა-გაცემის, რიგ თანამშრომლებზე კი დაურიცხაობის, დარიცხულ ხელფასებზე შესაბამისი დოკუმენტაციის არარსებობის პირობებში საშემოსავლო გადასახადის დაუკავებლობის, დაკავებული საშემოსავლო გადასახადის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე არგადარიცხვის, ხელფასების არასწორად დარიცხვა-გაცემის შედეგად წარმოშობილი დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებების სკოლის ბალანსში აუსახველობის ფაქტები.  
 
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან, სსიპ – ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ქმედებები შესაძლოა შეიცავდეს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, შემდგომი რეაგირების მიზნით სამინისტრომ ინსპექტირების დასკვნა თანდართულ მასალებთან ერთად უკვე გადაუგზავნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურას. 
 
დასკვნა თანდართულ მასალებთან ერთად ასევე გადაიგზავნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, შუამდგომლობით; ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს  საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის თაობაზე“- წერია განცხადებაში.
 
აღნიშნულთან დაკავშირებით, განათლების შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი ალექსანდრე მჟავანაძე ოფიციალურ განცხადებას რამდენიმე წუთში გააკეთებს.
 
 
 
ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები“