Batumelebi | მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ბავშვების პრობლემები მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ბავშვების პრობლემები – Batumelebi
RU | GE  

მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ბავშვების პრობლემები

 

სახალხო დამცველმა გასული თვის ანგარიშის ბიულეტები გამოაქვეყნა. ანგარიშის თანახმად, ცალკეული საქმეების შესწავლა თუ ზოგადი მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ ქვეყანაში ბავშვთა უფლებები არასათანადოდაა დაცული. “ბავშვის უფლებები ირღვევა სკოლამდელ დაწესებულებებში, სკოლებში, ბიოლოგიურ მშობლებთან თუ მინდობით აღმზრდელთა ოჯახებში, მაღალმთიან რეგიონებში, დევნილთა და სოციალურად დაუცველთა კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში”. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ჯანმრთელი, განათლებული, მაღალი სამოქალაქო თვითშეგნების მატარებელი თაობის აღზრდა დიდი გამოწვევაა, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღებითა უნდა მოეკიდოს ხელისუფლება. მისი აზრით, ამ კუთხით მნიშვნელოვანი ძვრები ქვეყანაში არ იგრძნობა.

გასულ კვირას სახალხო დამცველმა ორი სპეციალური ანგარიში – “საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა და `სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების მონიტორინგის შედეგები”  წარმოადგინა. ანგარიშები სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრმა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით მოამზადა. მონიტორინგის მიხედვით გამოიკვეთა, რომ საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში არასათანადოდ ხორციელდება სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის სოციალური პროგრამები.

უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვებისთვის სათანადო საცხოვრებელი და სასწავლო სააღმზრდელო რესურსით უზრუნველყოფა, ბავშვთა მიმართ ძალადობისა და სხვა სახის არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის უფლებისთვის საჭირო რეფერირების პროცედურები, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, ჯანმრთელობის უფლების ხელმისაწვდომობა, ხარისხიანი, ეფექტიანი და ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების იმპლემენტაცია. პრობლემურია შეზღუდული შესაძლებლობების საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლების დაცვის საკითხი და ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხარისხი, მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის ქვეპროგრამების განხორციელება.

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების მონიტორინგის მიხედვით, საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ფსიქოლოგიურ ძალადობას განიცდის. შედარებით დაბალია ფიზიკური ძალადობის ფაქტები. ამასთან, საბავშვო ბაგა-ბაღების დიდი ნაწილი ფუნქციონირებს არასათანადო ინფრასტრუქტურული და სანიტარულ-ჰიგიენური გარემოს პირობებში.
ასევე გამოიკვეთა ადრეული და სკოლამდელი განათლების უფლების პრაქტიკაში დანერგვის პრობლემები, აღმზრდელ-პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების საჭიროება; დისკრიმინაციული დამოკიდებულება შშმ აღსაზრდელთა მიმართ. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ნაწილში არასათანადოდ არის დაცული კვების ორგანიზაციული წესების სტანდარტი. გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში, საშა გრაუმანმა მონიტორინგის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და დასძინა, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მჭიდრო თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება.

ადრეული ქორწინება აჭარაში

1-3 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ორგანიზებით, აჭარის ოთხ მუნიციპალიტეტში (ბათუმი, ხულო, შუახევი, ქედა) ადრეულ ასაკში ქორწინებასა და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდა. შეხვედრები მიზნად ისახავდა რეგიონში არსებული ქალთა მიმართ ძალადობისა და ადრეულ ასაკში ქორწინების პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების განხილვას.

დისკუსიის მიმდინარეობისას ისაუბრეს რეგიონში არსებულ პრობლემებზე, მათ გამომწვევ ფაქტორებსა და თანმდევ შედეგებზე. შეხვედრებზე მონაწილეობა მიიღეს მასწავლებლებმა, სოციალურმა მუშაკებმა, გამგეობისა და საკრებულოს წარმომადგენლებმა, ახალგაზრდებმა და თემით დაინტერესებულმა სხვა პირებმა. როგორც სახალხო დამცველის ანგარიშში წერია, შეხვედრებზე გამოიკვეთა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის თემა კვლავ ტაბუდადებული საკითხია – მასზე არ საუბრობენ და, შესაბამისად, იდენტიფიცირებულ შემთხვევათა რაოდენობა კვლავ მცირეა. აღინიშნა, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია. ხოლო იძულებითი ქორწინების შემთხვევებს საერთოდ არ აქვს ადგილი.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ნათია როყვა