ნეტგაზეთი • RU

სამი ვაკანსია აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში

 

სამ ვაკანტურ თანამდებობაზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ კონკურსი გამოაცხადა. კონკურსში გამარჯვებული – ორი ეკონომიკური ექსპერტი და ერთიც ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი, ბათუმში შტატგარეშედ იმუშავებენ. თითოეულის ხელფასი თვეში 1500 ლარი იქნება. განცხადებების წარდგენის ბოლო ვადა 2015 წლის 24 აპრილია. 

 

საკონკურსო პირობების მიხედვით, კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს მინიმალური განათლება – ბაკალავრის ხარისხი. ამასთან, აუცილებელია: უმაღლესი განათლება ეკონომიკის ან სოციალურ მეცნიერებათა სფეროში (სასურველია MA, MSc, MBA); სოციალურ ან/და ეკონომიკური ხასიათის მინიმუმ ორ პროექტში მუშაობის გამოცდილება (სასურველია საერთაშორისო პროექტებში მუშაობის გამოცდილება); საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ფლობა;

 

სასურველია: მონაცემების ანალიზისა და სტატისტიკური დამუშავების კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; ინგლისური ენის ან/და რუსული ენის ცოდნა; ზოგადად უნდა იცნობდეს რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკურ მოვლენებს, გარემოს და განხორციელებულ საჯარო პოლიტიკას.

 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ვაკანსიებთან დაკავშირებით დამატებით ინფორმაციასაც ავრცელებს:

„აჭარის რეგიონში ხორციელდება ქვეპროგრამა – “ეკონომიკური ობსერვატორია”, რომლის მთავარი მიზანია ეკონომიკური კვლევებისა და ანალიზის წარმოება, რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესების მონიტორინგი და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავების საფუძველზე ეფექტური ექსპერტულ-ანალიტიკური დახმარების გაწევა რეგიონის მთავრობისათვის. ობსერვატორიის საქმიანობამ ხელი უნდა შეუწყოს მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემების აგრეგაციასა და რეგიონის შესახებ არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის ინფორმაციის დეფიციტის შემცირებას.

“ეკონომიკური ობსერვატორიის” სამუშაო ჯგუფის შექმნის მიზნით ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა და გასაუბრება;

აპლიკაციების გადარჩევის ეტაპზე მოწმდება კანდიდატის შესაბამისობა კონკურსით გათვალისწინებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან.

გასაუბრების ეტაპზე კომისია მხედველობაში მიიღებს კანდიდატის ზოგად განათლებას, სამუშაო გამოცდილებას და მის პროფესიულ/პიროვნული უნარ-ჩვევებს.

კანდიდატი, რომელსაც სურს კონკურსში მონაწილეობის მიღება, ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე: www.hr.gov.ge და შეავსოს ყველა სავალდებულო ველი.

კონკურსის თითოეული ეტაპის დასრულების შემდეგ კანდიდატს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ეცნობება კონკურსის შესაბამისი ეტაპის შედეგები.

კანდიდატი, რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ასევე კანდიდატის მიერ სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში, ვერ გააგრძელებს კონკურსში მონაწილეობას.

“ეკონომიკური ობსერვატორიის” სამუშაო ჯგუფის წევრებთან გაფორმდება შრომითი ხელშეკრულებები 2016 წლის 01 იანვრამდე”.

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ. მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში ფაქტობრივად გააქრო კრიტიკული მედია და სამოქალაქო სექტორი.

ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.