მთიანი აჭარა

აჭარაში ყველაზე დღეგრძელი ადამიანი შუახევში ცხოვრობს

30.05.2012 • • 1656
აჭარაში ყველაზე დღეგრძელი ადამიანი შუახევში ცხოვრობს

ავტორი: ნანა კვაჭაძე

აჭარაში ას წელს გადაცილებული 66 ადამიანი ცხოვრობს. მათ შორის ყველაზე ხანდაზმული 111 წლისაა. სოფიო მიქელაძე შუახევში, სოფელ ჩანჩხალოში ცხოვრობს. იგი 1900 წელსაა დაბადებული.

აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომი ზნობრივი პროგრამის-`100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარების~ კომპონენტის ფარგლებში ყოველ წელს გადასცემს ას წელს გადაცილებულ ადამიანებს. რამდენიმე დღის წინ სამინისტრომ  შუახევის მუნციპალიტეტის სოფელ ოლადაურში მცხოვრებ მოქალაქე ზექიე  მაკარაძეს  გადასცა 500 ლარი 100 წლის შესრულებასთან დაკავშირებით.    

ავტორი: ნანა კვაჭაძე

აჭარაში ას წელს გადაცილებული 66 ადამიანი ცხოვრობს. მათ შორის ყველაზე ხანდაზმული 111 წლისაა. სოფიო მიქელაძე შუახევში, სოფელ ჩანჩხალოში ცხოვრობს. იგი 1900 წელსაა დაბადებული.

აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომი ზნობრივი პროგრამის-`100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარების~ კომპონენტის ფარგლებში ყოველ წელს გადასცემს ას წელს გადაცილებულ ადამიანებს. რამდენიმე დღის წინ სამინისტრომ  შუახევის მუნციპალიტეტის სოფელ ოლადაურში მცხოვრებ მოქალაქე ზექიე  მაკარაძეს  გადასცა 500 ლარი 100 წლის შესრულებასთან დაკავშირებით.    

გადაბეჭდვის წესი