40 წლის ზემოთ პირს შეუძლია დაგროვებით პენსიაში ჩართვაზე უარი თქვას – ამისათვის ორი თვე გაქვთ

დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონით, საპენსიო შენატანების შეტანა 2019 წლის იანვრიდან დაიწყება. კანონმა დაგროვებითი პენსიის სქემაში ავტომატურად ჩართო ყველა დასაქმებული და თვითდასაქმებული, თუმცა არის გამონაკლისიც – დასაქმებულს, რომელსაც 2019 წლის პირველ იანვრამდე შეუსრულდა 40 წელი და არ სურს იყოს სქემის მონაწილე, შეუძლია სქემაში ავტომატურად გაწევრიანებიდან 5 თვის ვადაში [მაგრამ არაუადრეს გაწევრიანებიდან 3 თვისა] წერილობით მიმართოს საპენსიო სააგენტოს და გავიდეს სქემიდან. თუ ამ ვადას დაარღვევს, დასაქმებული რჩება სქემის მონაწილედ.

ანუ, 2019 წლის იანვრიდან, ნებისმიერ დასაქმებულს, რომელსაც ამ დროისთვის უკვე შეუსრულდა 40 წელი, მაგრამ არ სურს იყოს დაგროვებითი პენსიის სქემის მონაწილე, სქემის წევრობას პირველ სამ თვეში [იანვარი-თებერვალი-მარტი] კანონი ავალდებულებს. შესაბამისად, მას ხელფასიდან დააკლდება საპენსიო შენატანი, რომელსაც კანონის შესაბამისად დამსაქმებელი გადარიცხავს.

ასეთ დასაქმებულს შეუძლია მხოლოდ 2019 წლის პირველი აპრილიდან პირველ ივნისამდე პერიოდში მიმართოს საპენსიო სააგენტოს სქემიდან გასვლაზე. პირველი ივნისის შემდეგ მას აღარ ექნება უფლება ასეთი განცხადებით მიმართოს სააგენტოს და ის ავტომატურად დარჩება სქემის მონაწილედ.

სქემაში მონაწილეობაზე უარის თქმის შემთხვევაში, „დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის სახელით მის საპენსიო ანგარიშზე განხორციელებული შენატანები შესაბამისი ხარჯების გამოკლებით დაიბეგრება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და დაუბრუნდება დასაქმებულს საპენსიო სააგენტოს მიერ განსაზღვრული წესით“.

იმის გარკვევა, განსაზღვრულია თუ არა ასეთი წესი, საპენსიო სააგენტოში ვცადეთ, თუმცა სააგენტოს ვერ დავუკავშირდით.

2019 წლის იანვრიდან დასაქმებულის საპენსიო ანგარიშზე საპენსიო შენატანს განახორციელებს დამსაქმებელი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. შენატანის ოდენობა კი დასაქმებულზე გასაცემი დასაბეგრი ხელფასის 2 პროცენტი იქნება.

უფრო გასაგები რომ იყოს, მაგალითად, თუ დღეს დასაქმებული ხელფასს ხელზე იღებს 500 ლარს, გამოდის, რომ მისი ხელფასი [დასაბეგრი] არის 625 ლარი, საიდანაც 125 ლარი საშემოსავლო გადასახადის სახით ბიუჯეტში ირიცხება. საპენსიო სქემაში ჩართვის შემდეგ კი ეს დასაქმებული ხელზე აიღებს არა 500 ლარს, არამედ 487,5 ლარს, ვინაიდან მისი დასაბეგრი ხელფასიდან, რომელიც 625 ლარია, 2% ანუ 12,5 ლარი დაგროვებითი პენსიისთვის გადაირიცხება [125 ლარი ისედაც საშემოსავლო გადასახადია].

დაგროვებითი პენსიის სქემაში ჩართვა სქემიდან გამოსულ პირს ნებისმიერ დროს შეუძლია, გამოსვლა აღარ.

—————————

კანონის მიღებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რეკომენდაციით მიმართეს პარლამენტს, არ მიეღო კანონი, სანამ რეგულირების გავლენის შეფასებაზე კვლევა არ ჩატარდებოდაა. ამ ორგანიზაციების განცხადებით, სამუშაო ძალის გაძვირებისა და უმუშევრობის წახალისების თავიდან აცილების მიზნით, საპენსიო შენატანის განხორციელება საშემოსავლო გადასახადის შემცირებით უნდა მომხდარიყო.

„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ კანონით, 40 წლამდე დასაქმებულის საპენსიო სქემაში ჩართვა სავალდებულოა. დასაქმებული გადაიხდის დასაბეგრი ხელფასის 2%-ს.

დამსაქმებელი ვალდებულია ასევე დასაქმებულის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე გადარიცხოს დასაქმებულის დასაბეგრი ხელფასის 2%.

2%-ს გადაიხდის სახელმწიფოც, დასაქმებულის დასაბეგრი ხელფასის იმ მოცულობაზე, რომელიც წლის განმავლობაში ჯამურად არ აღემატება 24 000 ლარს, ან 1%-ს, თუ მონაწილის მიერ ხელფასის სახით მიღებული თანხა 24 000 ლარიდან 60 000 ლარამდეა.

სახელმწიფო არ განახორციელებს საპენსიო შენატანს დასაქმებულის დასაბეგრი წლიური ხელფასის იმ მოცულობაზე, რომელიც აღემატება 60 000 ლარს.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი


ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com