ნეტგაზეთი • RU

სამაგისტრო გრანტი 2,25 მილიონი ლარით განისაზღვრა

 

2015-2016 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობა 2 250 000 ლარით განისაზღვრა. საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილება გუშინ, 9 მარტს გამოქვეყნდა.

 

2015-2016 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი გაიცემა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის საფასურის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს 2 250 ლარისა.

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებასა და პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებას შორის გასანაწილებელი გრანტის წლიური მოცულობა განისაზღვრა 2 მილიონი ლარით;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსება განისაზღვრა 205 ათასი ლარით;

 

ხოლო, უცხო ქვეყნის მოქალაქე მაგისტრანტებზე (გარდა უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა), დაფინანსება განისაზღვრა 45 ათასი ლარით.

 

2015-2016 სასწავლო წლისათვის განისაზღვრა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებები:

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (გარდა ფიზიკისა); ჯანდაცვა; ჰუმანიტარული;  ხელოვნება; აგრარული; განათლება; სოციალური მეცნიერებები; საინჟინრო; სამართალი; მათემატიკა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ფიზიკა; ბიზნესი და ეკონომიკა. ამ თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე თანაბრად უნდა განაწილდეს  800 ათასი ლარი.

 

1 200 000 ლარი კი უნდა განაწილდეს მაგისტრატურის პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებებზე პროცენტული მაჩვენებლების შემდეგნაირი განაწილებით:

 

ა) მათემატიკა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ფიზიკა – 9,5%;

ბ) საინჟინრო – 9,5%;

გ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (გარდა ფიზიკისა) – 9%;

დ) სოციალური მეცნიერებები – 8,5%;

ე) განათლება – 6%;

ვ) ჰუმანიტარული – 6%;

ზ) ბიზნესი და ეკონომიკა – 5%;

თ) სამართალი – 3%;

ი) აგრარული – 2%;

კ) ჯანდაცვა – 1%;

ლ) ხელოვნება – 0,5%.

 

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"