სიახლეები

2014 წელს 1739 პატიმარი შიმშილობდა

11.02.2015 • 1587
2014 წელს  1739 პატიმარი შიმშილობდა

ბათუმის მესამე საპყრობილე

“ბათუმელებს” ასევე აინტერესებდა სტატისტიკური მონაცემები, გასული წლის განმავლობაში რამდენმა პირმა მიიღო თვითდაზიანება საპატიმროებში. როგორც სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის ნანა ბღარაშვილის ხელმოწერილი დოკუმენტით ირკვევა – უწყება მსგავს სტატისტიკას არ აწარმოებს, ანუ არ ითვლის რამდენმა პირმა მიიღო თვითდაზიანება.

კიდევ ერთი წერილით ნანა ბღარაშვილი გვატყობინებს, რომ “2014 წლის განმავლობაში სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის #3 დაწესებულებაში ადგილი ჰქონდა მსჯავრდებულთა თვითდაზიანების 114 ფაქტს”.

“ბათუმელებს” ასევე აინტერესებდა, თუნდაც თვითდაზიანების ფაქტებთან დაკავშირებით, რა სახის მოკვლევები ჩაატარა უწყებამ, ან თუ გამოიკვეთა პატიმრების მიერ თვითდაზიანების შემთხვევაში, რომელიმე თანამშრომლის როლი და, შესაბამისად, თუ დადგა ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი. ამ კითხვას სამინისტრო პასუხს არ სცემს. “მსგავს სტატისტიკას შს სამინისტრო აწარმეობს”, – გვაცნობეს სასჯელაღსრულების სამინისტროდან.
თუმცა, სამინისტროს მიერ მოწოდებულ კიდევ ერთ მონაცემს თუ გაავანალიზებთ, აღმოჩნდება, რომ პატიმრების თვითდაზიანებებში სამინისტროს თანამშრომლობის როლი არ გამოკვეთილა. აი, რას გვწერენ სამინისტროდან: “საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროდან 2014 წელს პირადი განცხადების საფუძველზე გათავლისუფლდა 32 თანამშრომელი, აქედან უმეტესობა გადავიდა სხვა სამსახურში”.

“ბათუმელები” ასევე ითხოვდა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რატომ დატოვეს თანამდებობები ბათუმის № 3 დაწესებულების დირექტორმა ალექსანდრე პეტროსიანმა და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსმა ნათია ლანდიამ. ამ კითხვის პასუხად სამინისტროდან გვაცნობეს, რომ ეს არის პირის პერსონალური ინფორმაცია, ამიტომ მას არ გაასაჯაროებენ.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: