ნეტგაზეთი • RU

ვის შეუძლია ჩაერთოს სტუდენტური დახმარების პროგრამაში


თუ თქვენ ხართ: სტუდენტი მაღალმთიანი აჭარიდან (ქედა, შუახევი, ხულო), დედით ან მამით ობოლი, უდედმამო; მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი (ოთხი და მეტი შვილი); სოციალურად დაუცველი (100 000 ქულა და ნაკლები) – გაქვთ შესაძლებლობა მიიღოთ მონაწილეობა სტუდენტთა დახმარების პროგრამის კონკურსში, რომელსაც აჭარის განათლების სამინისტრო ახორციელებს.

 

 

 

სტუდენტთა დახმარების პროგრამის ფარგლებში აჭარის განათლების სამინისტრო მინიმუმ 52 სტუდენტს დააფინანსებს, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული სტუდენტების რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს სტუდენტების მიერ მოპოვებული გრანტის გათვალისწინებით. თოთოეული სტუდენტი მაქსიმუმ 1125 ლარით დაფინანსდება.

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან 2012, 2013 და 2014  წლებში  სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ის ბენეფიციარები, რომლებიც გადალახავენ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბარიერს – 71%  (საშუალო აკადემიური მოსწრება) და 2014-2015 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში გავლილ რომელიმე საგანში არ ექნებათ F და FX  შეფასება.

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება შეიძლება  მოიპოვონ იმ სტუდენტებმა, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩაირიცხნენ აკრედიტებულ საბაკალავრო  პროგრამებზე;

 

 ბოლო 6 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში;

 

2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრება ტოლია, ან მეტი 71%.

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში, ასევე, დაფინანსდებიან 2014 წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტები.

 

სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამა არ ითვალისწინებს სტუდენტის სწავლის საფასურის დავალიანების დაფარვას.

 

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ რეგისტრაციის პერიოდში, 2015 წლის 9 თებერვლიდან 2015 წლის 27 თებერვლის ჩათვლით.

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აჭარის განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე.  

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"