ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის უნივერსიტეტში მობილობის პროცესი დაიწყო

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესი დაიწყო. სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან ბსუ-ში მობილობის  წესით ჩარიცხვის მსურველი  სტუდენტი   ვალდებულია  განათლების  ხარისხის  განვითარების ეროვნული  ცენტრის  ელექტრონულ  პორტალზე გაიაროს რეგისტრაცია 2015  წლის 23 იანვრიდან  5 თებერვლის ჩათვლით. 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დოკუმენტაცია მიიღება 2015 წლის 6 თებერვლიდან – 11 თებერვლის ჩათვლით; კრედიტების აღიარება მოხდება 2015 წლის 12-13 თებერვალს; სტუდენტებს აღიარებული კრედიტების გაცნობა 2015 წლის 16 თებერვალს შეეძლებათ.

სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან ბსუ-ში გადმოსვლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:


განცხადება; პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
სრული ზოგადი განათლების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი/აკადემიური ცნობა სტუდენტის მიერ ათვისებული კრედიტების შესახებ; საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანების დამოწ­მე­ბული ასლი; უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

საბუთების მიღება იწარმოებს 2015 წლის 6 თებერვლიდან 11 თებერვლის ჩათვლით. 


უნივერსიტეტში დაიწყო შიდა მობილობის – ფაკულტეტის შეცვლისა და აღდგენის წესით ჩარიცხვის პროცესიც.  შიდა მობილობით დანტერესებულ სტუდენტებს დოკუმენტაციის წარდგენა უნივერსიტეტის კანცელარიაში შეუძლიათ  2015 წლის 26  იანვრიდან  30 იანვრის ჩათვლით.  კრედიტების აღიარება  მოხდება 2015  წლის 2 თებერვლიდან 4 თებერვლის ჩათვლით; სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა  მოხდება 2015 წლის 5 თებერვალს.

ბსუში აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველმა სტატუსშეჩერებულმა/სტატუსშეწყველილმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ  შემდეგი საბუთები:

განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; სტუდენტის სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი/აკადემიური ცნობა სტუდენტის მიერ ათვისებული კრედიტების შესახებ; სტუდენტის სტატუსის შეჩერების/შეწყვეტის  ბრძანების ასლი.

ფაკულტეტის შეცვლის  მსურველმა   ბსუ–სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

განცხადება; პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; სტუდენტის სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი/აკადემიური ცნობა სტუდენტის მიერ ათვისებული კრედიტების შესახებ; ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ.

ფინანსური დავალიანების გამო სტატუსშეწყვეტილი/სტატუსშეჩერებული პირის აღდგენის წესით ჩარიცხვა განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველი სრულად დაფარავს ფინანსურ დავალიანებას – აღნიშნულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. 


მისამართი: ნინოშვილის ქუჩა № 35, ოთახი № 1 (კანცელარია).

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"