ნეტგაზეთი • RU

აჭარის სარეკლამო ბანერები სოციალურ მედიაში

 

აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა სარეკლამო მომსახურების შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა. საქართველოს ჩათვლით სარეკლამო კამპანიისთვის 11 ქვეყანაა შერჩეული. სარეკლამო ბანერები სოციალურ მედიაში უნდა განთავსდეს. საწყისი თანხა 50 130 ლარია.

 

გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სარეკლამო მომსახურება, რომელიც მოიცავს აჭარის რეგიონის და ქ. ბათუმის, ასევე რეგიონში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ დეპარტამენტის მიერ მიწოდებული სარეკლამო ბანერ(ებ)ის განთავსებას უცხოურ სოციალურ მედიასაიტზე, რომელსაც ჰყავს არანაკლებ 1 მილიარდი რეგისტრირებული მომხმარებელი და მათ შორის არანაკლებ 1 მილიონი ქართველი რეგისტრირებული მომხმარებელი.

 

სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულია სარეკლამო კამპანიის (რეკლამის) მიზნობრივი ქვეყნები და კლიკების საშუალო რაოდენობა დღეში (მომსახურების ვადა 90 დღეა):

 

საქართველო – დღეში 200 (კლიკი), 90 დღეში – 18000 (კლიკი);

აზერბაიჯანი  – 300 (კლიკი), 27000 (კლიკი);

სომხეთი – 300 (კლიკი), 27000 (კლიკი);

ყაზახეთი – 200 (კლიკი), 18000 (კლიკი);

უკრაინა – 300 (კლიკი), 27000 (კლიკი);

თურქეთი – 70 (კლიკი), 6300 (კლიკი);

ლიტვა – 70 (კლიკი), 6300 (კლიკი);

ბელორუსი – 200 (კლიკი), 18000 (კლიკი);

პოლონეთი – 70 (კლიკი), 6300 (კლიკი);

ისრაელი – 70 (კლიკი), 6300 (კლიკი);

რუსეთი – 150 (კლიკი), 13500 (კლიკი).

 

მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად გაწეული მომსახურების შესაბამისად, კლიკების/ნახვების რაოდენობაზე გაანგარიშებით, მაგრამ არაუმეტეს ფასების ცხრილში მითითებული ოდენობისა. შემსყიდველი არ არის ვალდებული შეისყიდოს სარეკლამო მომსახურება სრული მოცულობით.

 

მომსახურების გაწევა მიმწოდებლის მიერ უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს მესამე დღიდან 90 დღის განმავლობაში. ამასთან, დეპარტამენტს  უნდა მიეცეს შესაძლებლობა განახორციელოს სარეკლამო კამპანიის ყოველდღიური ინსპექტირება, კამპანიის მიმდინარეობის მთელ პერიოდზე, რომელიც მოიცავს სარეკლამო/სოციალურ საიტზე სისტემაში წვდომის შესაძლებლობას ანალიტიკოსის უფლებით.

 

სარეკლამო კამპანიის მიმდინარეობისას ქვეყნების მიხედვით მიზნობრივი ჯგუფის (ასაკი, ქალაქი, ინეტერესის სფერო და ა.შ.) განსაზღვრა უნდა მოხდეს დეპარტამენტთან შეთანხმებით.

 

ტენდერში გამარჯვებული 3 თებერვალს უნდა გამოვლინდეს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"