ნეტგაზეთი • RU

ახალდაბადებული ტყუპების ოჯახი ფულად დახმარებას მიიღებს

 

ის ოჯახები, სადაც ტყუპები დაიბადებიან მიმდინარე წელს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსგან ერთჯერად  ფულად დახმარებას მიიღებენ. როგორც მთავრობის მიერ დამტკიცებულ პროგრამაშია აღნიშნული, ოჯახი სადაც დაიბადება ტყუპი – 2 ბავშვი – 2000 ლარს, 3 ბავშვი – 3000 ლარს, 4 ბავშვი – 4000 ლარს  და ა.შ. (ტყუპისცალზე 1000 ლარს) მიიღებს.

 

 

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების მატერიალური დახმარების თანხა ჩაირიცხება მშობლის (დედის ან მამის) საბანკო ანგარიშზე.

 

ერთჯერადი დახმარების მისაღებად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უნდა წარედგინოს დაინტერესებული პირის განცხადება, ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ – ფორმა №IV-100/ა, მშობლების პირადობის მოწმობების (ან სხვა დოკუმენტის, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია) ასლები, ახალშობილების დაბადების მოწმობების ასლები, საბანკო რეკვიზიტები.

 

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობითა და მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

 

წელს გათვალისწინებულია 150 ახალშობილი ტყუპების ოჯახისთვის დახმარების გაწევა, რისთვისაც მიმდინარე წლის აჭარის ბიუჯეტში 150 000 ლარია გამოყოფილი.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"