ნეტგაზეთი • RU

აჭარის მთავრობაში შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა

 

აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიქმნა აჭარის მთავრობის სათათბირო ორგანო – შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო საბჭო. საკოორდინაციო საბჭოს მიზანია აჭარის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგა-დოებრივი ინტეგრაციისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი პირობების შექმნა, მათი უფლებების დაცვისათვის სტრატეგიის შემუშავება და მისი განხორციელება, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სფეროში პროგრამების შემუშავება და კოორდინაცია.

 

საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ, როგორც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული ადმინისტრაციული ორგანოების, ასევე აჭარაში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის წარმომადგენლები.

 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იგეგმება შშმ პირების დასაქმებისთვის ხელშეწყობა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის ინიციატივით აჭარის სამთავრობო უწყებებში დასაქმდებიან შშმ პირები.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"