სიახლეები

ვაკანსიები მასწავლებლებისთვის

24.09.2014 • 1459
ვაკანსიები მასწავლებლებისთვის

 

პროგრამის მიზანია მაღალმთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტების საჯარო სკოლებში ინგლისური ენის, ქიმიის, ფიზიკის, მათემატიკისა და  ბიოლოგიის  მასწავლებლების ვაკანსიების შევსება.  

 

პედაგოგები შეირჩევიან კონკურსის წესით  და დასაქმდებიან  ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების საჯარო სკოლებში. ამ ეტაპზე აჭარის განათლების სამინისტროში მიმდინარეობს საბუთების მიღება.

 

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გაიარონ ორეტაპიანი კონკურსი, რომელიც შედგება წერითი და ზეპირი გამოცდისაგან. კონკურსში გამარჯვებულები დასაქმდებიან მინიმუმ ერთი სასწავლო წლის ვადით. გარდა სახელფასო ანაზღაურებისა, გამარჯვებული კონკურსანტები დამატებით ანაზღაურებას მიიღებენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსგან 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.

 

დასაქმებულები იმუშავებენ შემდეგი პირობებით: ხელფასი 600-დან 700 ლარის ოდენობით; საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა; ჯანმრთელობის დაზღვევა; პროფესიული გადამზადების კურსები; უფასო სახელმძღვანელოები; კორპორატიული მობილური კავშირი; სამინისტროს ღონისძიებებში ჩართვა.

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია: განცხადება კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე; დიპლომის ასლი (ბაკალავრი/მაგისტრი); პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; განაცხადის ფორმის შევსებული ვარიანტის წარმოდგენა.

 

მასწავლებლობის მსურველთა საბუთების მიღება წარმოებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში შემდეგ მისამართზე: ქ.  ბათუმი, ლ.გუდიაშვილის ქ. №4. და ასევე ადგილობრივ რესურსცენტრებში. დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დარეკოთ შემდეგ ტელეფონის ნომრებზე: ტელ: 422 24 53 78 , 577  29 99 98

 

 

 

 

გადაბეჭდვის წესი