ნეტგაზეთი • RU

ნაპირგამაგრებას გადაშენების პირას მყოფი მცენარეები ეწირება

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიას“ გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობა მიეცა.

 

ჩვეულებრივი წაბლი

 

 

 „ქალაქ ბათუმში, ადლიის სანაპირო ზოლის ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობის მიზნით საჭირო ინერტული მასალის მოსაპოვებლად, შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიას“ მიეცეს უფლება, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –  აჭარის სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ფონდში, ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაციის თხილნარის სატყეოში, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ბუნებრივი გარემოდან ამოიღოს გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური მცენარეების შემდეგი სახეობები:

 

ა) ჩვეულებრივი წაბლი (Castanea sativa Mill.) – 22 (ოცდაორი) ინდივიდი;

 

ბ) კაკლის ხე (Juglans regia L.) – 12 (თორმეტი) ინდივიდი“ – აღნიშნულია მთავრობის განკარგულებაში, რომელსაც ხელს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აწერს.

 

ამავე განკარგულებით, „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ვალდებულია მოჭრილი მერქნული რესურსი დაასაწყობოს სააგენტოს მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე გადასცეს სააგენტოს.

 

ამასთან, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე კონტროლი  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებამ – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა უნდა განახორციელოს.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"