ნეტგაზეთი • RU

9 მილიონი აჭარაში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის

2017 წელს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი 12 მილიონზე მეტი ლარია. ბოლო 10 წლის მანძილზე სამინისტროს ბიუჯეტიდან პროგრამულ ნაწილზე ყველაზე დიდი წილი მიმდინარე წელს მოდის, 76% (9.165.520 ლარი), როცა 2011 წელს პროგრამული ბიუჯეტი მხოლოდ და მხოლოდ 17% იყო.

აჭარის მუნიციპალიტეტებში  მოსახლეობისთვის მთავარი პრობლემა მოწეული პროდუქციის რეალიზაციაა.  წარმოებული პროდუქციის ქალაქში ტრანსპორტირებისთვის სოფლად მცხოვრებ ფერმერებს დამატებითი ხარჯის გაღება უწევთ. გადამყიდველებისგან კი ვერ იღებენ იმ თანხას, რაც მათი შეფასებით,  ღირს მათ მიერ მოწეული პროდუქცია. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაიწყო ფერმერებისათვის რეალიზაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების შემუშავება. იქმნება აგრომომსახურების ცენტრები, რომლებიც ფერმერებს დაეხმარება ჭარბად წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციაში.

ყველა რაიონულ ცენტრში იქნება აგრომომსახურების ცენტრი, სადაც მოხდება პროდუქციის მიღება, დახარისხება, დაკალიბრება, შეფუთვა და ბათუმის მთავარ ლოჯისტიკურ ცენტრში ტრანსპორტირება. მთავარ ლოჯისტიკურ ცენტრში პროდუქციის შეძენა შესაძლებელი იქნება როგორც კვებისა და განთავსების ობიექტებისთვის და მარკეტებისთვის,ასევე ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ფასზე კი მყიდველი და გამყიდველი შუამავლის გარეშე შეთანხმდებიან. ამ სისტემით ფერმერებს შეეძლებათ პროდუქცია გაყიდონ სასურველ ფასად და ამისთვის მხოლოდ ლოჯისტიკური ამოცანების შესრულების თანხას გადაიხდიან (პროდუქციის ღირებულების 20%-მდე). აღნიშნული ცენტრების პროექტებზე მუშაობა უახლოეს პერიოდში დასრულდება, ხოლო მათი მშენებლობა – სავარაუდოდ ოქტომბერ-ნოემბერში.

18191566_1841579302534860_1287133781_n

მნიშვნელოვანი სიახლეა რეგიონისთვის აგრომარკეტის შექმნა. 1000კვ.მ-მდე ანგარში მოეწყო 24 ინდივიდუალური საგამოფენო სივრცე, სადაც სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის ტექნიკა,  სათესლე და სარგავი მასალა, შხამ-ქიმიკატები და სხვა აგროსაშუალებები გაიყიდება. აგრომარკეტის გახსნითა და ამოქმედებით გაიზდება ხელმისაწვდომობა აგროსექტორში კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოების უზრუნველსაყოფად სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებებზე და ახალ ტექნოლოგიებზე. აგრომარკეტის გახსნა უახლოეს დღეებში იგეგმება.

სამინისტრო სასათბურე მეურნეობების განვითარების მიმართულებით 2,5 ჰა მიწის ნაკვეთზე გეგმავს 50 ერთეული 500 კვ.მ. სათბურის მშენებლობას. მსგავსი ბოსტნეულის კონცენტრირებული წარმოება, მისი შემდგომი გაფართოების პირობებში ქობულეთსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგროჰაბის შექმნის წინაპირობაა. სათბურები არ დარჩება სახელმწიფო საკუთრებაში და იგი იჯარის წესით გაიცემა.

საქართველოს რეალობისთვის სიახლე იქნება ქტიურ ოქალაქეთა დგილობრივი აერთიანებების -ამაგ-ების შექმნა.  ეს იქნება მოქალაქეთა ნებაყოფლობითი გაერთიანება, რომლის მიზანიც არის მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღებაში. მუნიციპალიტეტებში ამაგების ჩამოყალიბება უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანობის ზრდას და ფერმერებისთვის უფრო ხელმისაწვდომს გახდის წარმოების საშუალებებს, მომსახურებასა და რეალიზაციას.   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე  ჩამოყალიბდა 46 ამაგი, მათ შორის 6 – ქედაში, 13 – ქობულეთი, 4 – შუახევი,  15 – ხელვაჩაური, 8 – ხულო. ამაგები მოიცვას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყველა სოფელს.

18197889_1841579305868193_949763474_n_cr

მოსახლეობისთვის საინტერესო აღმოჩნდა კარტოფილისა და ნიორის პროგრამა. ჰოლანდიური კარტოფილი, რომელსაც კიბო არ ემართება და მოსავლიანობაც საკმაოდ მაღალი აქვს. კარტოფილის ის ჯიშები, რომლებიც დღეისთვის აჭარასა და საქართველოშია, დაბერებულია, შესაბამისად მას აღენიშნება კიბო (სიშავე და სიდამპლე). მსგავს შემთხვევაში ჯიშის განახლება ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალია. სამინისტრომ მიმდინარე წელს შეიძინა და გასცა 101 500 კილოგრამი მაღალი კლასის კარტოფილი, რომელიც რეგიონის მოსახლეობას თანადაფინანსებით გადაეცათ. სათესლე კარტოფილთან ერთად ფერმერებმა მიიღეს მინერალური და ბიო სასუქი. შემოდგომაზე მოხდება 48 000 კგ. ნიორის სარგავი მასალის თანადაფინანსების პრინციპით მოსახლეობისთვის გადაცემა.

2017 წელს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მაღალეფექტური მწავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამას ანხორციელებს. ეს პროგრამა მოიცავს ჩანდლერის ჯიშის კაკლის მოსახლეობისთვის თანადაფინანსების პრინციპით გადაცემას, რაც ფერმერისგან 30%-იან თანამონაწილეობას მოითხოვს. 25 ათასზე მეტი ნერგი უკვე დარიგდა.

სიახლე იქნება ასევე ვეტერინარული კლინიკა ქობულეთსა და ხულოში. ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრი ავსტრიის განვითარების ფონდთან (ADA) ერთად ახორციელებს კერძო ვეტერინარული სერვისების და მართვისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესების პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მიდინარეობს ვეტერინარული კლინიკის მშენებლობა. კლინიკაში გათვალისწინებულია ფერმერებისათვის საკომფერენციო დარბაზი, ლაბორატორია, საოპერაციო ოთახი, ვეტაფთიაქი. ქობულეთში კლინიკის მშენებლობა დასრულდება მიმდინარე წლის მაისის პირველ ნახევარში. ხოლო ხულოს მუნიციპალიტეტში  კლინიკის მოსაწყობად ამჟამად მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.   ექსტენციის სამსახური, მსხვილფეხა  პირუტყვის ჯიშობრივი გაუმჯობესების მიზნით, რეგიონის ხუთივე მუნიციპალიტეტში და თვითმმართველ ქალაქ ბათუმში ფერმერებს სთავაზობს სუბსიდირებულ სერვისს ფურების ხელოვნური დათესვლის სახით.

სამინისტრო ასევე ფერმერთა ტრენინგებისა და კონსულტაციებს უზრუნველყოფს.  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვის ქვეპროგრამის ფარგლებში ექსტენციის სამსახური ახორციელებს ტრენინგებისა და კონსულტაციების ორგანიზებას როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტებში. რაც შეეხება ვეტერინარული კუთხით სამინისტროს პროგრამებს,  სპეციალისტებსა და ფერმერებს პერიოდულად უტარდებოდათ ტრენინგები. სწავლება უტარდებათ დარგის სპეციალისტებსაც. 15 ვეტერინარ სპეციალისტს ჩაუტარდა სწავლება, ხოლო 6-მა სპეციალისტმა პრაქტიკა გაიარა სომხეთში. ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრში იგეგმება სტუდენტთა ფასიანი სტაჟირების პროგრამა.

მიმდინარეობს როგორც აგრო, ასევე პრესტურები. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით იმართება მარკეტინგული ღონისძიებები. მიმდინარე წელს დაგეგმილია თაფლის, ყველის, ღვინისა და ციტრუსის ფესტივალები. იბეჭდება ასევე აგროგაზეთი, რომელიც ურიგდება ფერმერებს. მოსახლეობისათვის სიახლეების შეტყობინების მიზნით სამინისტროში შექმნილია 9800-ზე მეტი ფერმერის მონაცემთა ბაზა,  რომელთაც SMS-სსახით სისტემატიურად ეგზავნებათ შეტყობინებები სხვადასხვა აგროღონისძიებაზე.

ივნისიდან ციტრუსის, თხილის, ერთწლიანი და ხეხილოვანი კულტურების მწარმოებლებს 3 თვის განმავლობაში მიეწოდებათ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის ანუ სწავლება/კონსულტირების უფასო სერვისი. პროგრამის მიზანია ხარისხიანი, კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოება, ასევე თანამედროვე აგროტექნიკური ცოდნის მოსახლეობისთვის მიწოდება.

აჭარის მთავრობა

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი