სიახლეები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი

18.04.2014 • 1403
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი

 

2014 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი:

26-27 ივნისი (პირველი სესია 8:00 სთ. მეორე სესია 14:00 სთ.) – ქართული ენა და ლიტერატურა

30 ივნისი და 1 ივლისი (პირველი სესია 8:00 სთ. მეორე სესია 14:00 სთ.) – ზოგადი უნარები

 

უცხოური ენა:

2 ივლისი ინგლისური ენა (მეორე სესია 15:00 სთ.)

3 ივლისი ინგლისური ენა (პირველი სესია 8:00 სთ. მეორე სესია 14:00 სთ.)

4 ივლისი (მეორე სესია 15:00 სთ.) – რუსული ენა

4 ივლისი (მეორე სესია 15:00 სთ.) – გერმანული ენა

4 ივლისი (მეორე სესია 15:00 სთ.) – ფრანგული ენა

8 ივლისი (პირველი სესია 8:00 სთ.) – ლიტერატურა9 ივლისი (პირველი სესია 8:00 სთ. მეორე სესია 14:00 სთ.) – გეოგრაფია

10 ივლისი (პირველი სესია 8:00 სთ. მეორე სესია 14:00 სთ.) – ისტორია

11 ივლისი (პირველი სესია 8:00 სთ. მეორე სესია 14:00 სთ.) – მათემატიკა

14 ივლისი (პირველი სესია 8:00 სთ.) – ქიმია

14 ივლისი (პირველი სესია 8:00 სთ.) – სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი

15 ივლისი (პირველი სესია 8:00 სთ.) – ბიოლოგია

16 ივლისი (პირველი სესია 8:00 სთ.) – ფიზიკა

16 ივლისი (პირველი სესია 8:00 სთ.) – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.

 

 

 

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი:

7 ივლისი (მეორე სესია 15:00 სთ.) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი: A, B, c და D)

8 ივლისი (მეორე სესია 15:00 სთ.) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი: A, B, c და D)

14 ივლისი (მეორე სესია 14:00 სთ.) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი – E)

15 ივლისი (მეორე სესია 14:00 სთ.) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი – E).

 

 

გადაბეჭდვის წესი