სიახლეები

აჭარის მთავრობის წერილი თვითნებურად ჩასახლებულებს

12.03.2013 • 1351
აჭარის მთავრობის წერილი თვითნებურად ჩასახლებულებს

„გაცნობებთ, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების თვითნებურად დაკავება წარმოადგენს მართლსაწინააღმდეგო ქმედებას და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2012 წლის 16 ნოემბრის №402 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი სახელმწიფო (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის) საკუთრებაში არსებული უძრავი  ქონების მოქალაქეთა მიერ თვითნებურად დაკავების ფაქტების შემსწავლელი სამთავრობო კომისიის 2013 წლის 4 მარტის გადაწყვეტილების შესაბამისად გთხოვთ, 2013 წლის 31 მარტამდე უზრუნველყოთ თქვენს მიერ თვითნებურად დაკავებული უძრავი ქონების გამოთავისუფლება.

 

ამასთან, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ან/და შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანო სახელმწიფო (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის) საკუთრებაში არსე­ბული უძრავი ქონების თვითნებურად დამკავებელი  მოქალაქეების მიმართ გაატარებს მოქმედი კანონმდებლობის  შესაბამისად გათვალისწინებულ ღონისძიებებს.

 

აქვე გაცნობებთ, რომ თუ თქვენ იმყოფებით მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში, რეგისტრირებული ხართ სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში  და არ გაგაჩნიათ თავშესაფარი, ასეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოთ შესაბამის თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელ ორგანოს, რომელიც დამატებით შეისწავლის თქვენს  მდგომარეობას და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაგეწევათ შესაძლო დახმარება“.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: