ნეტგაზეთი • RU

სპეციალური შეტყობინება ქალაქში მოქმედ ორგანიზაციებს

 

ბათუმის მერიამ ქალაქში მოქმედ ყველა ორგანიზაციას სპეციალური შეტყობინება გაუგზავნა. შეტყობინება ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 30 იანვრის #1-5 დადგენილების შესაბამისად არის შემუშავებული.

 

შეტყობინების თანახმად,  ქალაქში მოქმედი ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელად დარეგისტრირდნენ საქმიანობის დაწყებისთანავე. დარეგისტრირების ვადა მიმდინარე წლის 28 თებერვალს იწურება.

 

გარდა ამისა, ორგანიზაციებმა, დავალიანების თანხების დაზუსტების მიზნით, მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები ბათუმის მერიის ეკონომიკის სამსახურში უნდა წარადგიგნონ.

 

ორგანიზაციის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების გატანაზე ხელშეკრულების გაუფორმებლობა დაჯარიმდება 500 ლარის, ხოლო განმეორებით შემთხვევაში – 5 000 ლარის ოდენობით.

 

 მომზადებულია პრესრელიზზე დაყრდნობით

 

ბათუმის მერიამ ქალაქში მოქმედ ყველა ორგანიზაციას სპეციალური შეტყობინება გაუგზავნა. შეტყობინება ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 30 იანვრის #1-5 დადგენილების შესაბამისად არის შემუშავებული.

 

შეტყობინების თანახმად,  ქალაქში მოქმედი ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელად დარეგისტრირდნენ საქმიანობის დაწყებისთანავე. დარეგისტრირების ვადა მიმდინარე წლის 28 თებერვალს იწურება.

 

გარდა ამისა, ორგანიზაციებმა, დავალიანების თანხების დაზუსტების მიზნით, მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები ბათუმის მერიის ეკონომიკის სამსახურში უნდა წარადგიგნონ.

 

ორგანიზაციის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების გატანაზე ხელშეკრულების გაუფორმებლობა დაჯარიმდება 500 ლარის, ხოლო განმეორებით შემთხვევაში – 5 000 ლარის ოდენობით.

 

 მომზადებულია პრესრელიზზე დაყრდნობით

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
netgazeti.ge