ნეტგაზეთი • RU

კარიერის ცუდი დასაწყისი

ნატო გოგმაჩაძე, ადვოკატი

 


ადვოკატებმა კარგად ვიცით, რომ კანონიერი არ ნიშნავს იმავდროულად სამართლიანს, მაგრამ როცა სასამართლო გადაწყვეტილება არც კანონიერია და არც სამართლიანი, ასეთ შემთხვევაში მას მიკერძოებული და უკანონო გადაწყვეტილება ჰქვია. ასეთი გადაწყვეტილებები კი, სამწუხაროდ, ჩვენს რეალობაში უცხო ჯერ კიდევ არ არის.

 

წინა ხელისუფლებამ „იზრუნა“ მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ფაქტობრივად, მოსამართლეობისთვის იურისტი თავიდან იწყებს სწავლას იუსტიციის სკოლაში, მაგრამ ამ სკოლიდან გამოსული მოსამართლე კანონიერ და დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს და რა შეიძლება ეწოდოს ამას? 

 

სამიოდე თვის წინ ჩავიბარე ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ახალბედა მოსამართლის, ეკატერინე ჯინჭველაშვილის გადაწყვეტილება, რომლის გაცნობის შემდეგ იმდენად გაოგნებული დავრჩი გადაწყვეტილების უკანონობითა თუ დაუსაბუთებლობით, რომ საერთოდ იმის დაჯერებაც კი გამიჭირდა, რომ ის იურისტის დაწერილი იყო. თუმცა, ეს ალბათ არც უნდა გამკვირვებოდა, რადგანაც მე ადმინისტრაციული აქტის ბათილობასთან ერთად, საჯარო მოხელეთა ქმედების უკანონოდ აღიარებას ვითხოვდი. სავარაუდოდ, ქალბატონ ეკას გაუჭირდა წინასაარჩევნოდ საჯარო მოხელეთა ქმედების უკანონოდ აღიარება.

 

ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფ მოქალაქეს ბათუმის საკუთრების აღიარების კომისიამ (რომლის არაკვალიფიციურობა იმდენად გამაოგნებელია, რომ ეს ცალკე თემაა) კანონდარღვევით შეუჩერა საკუთრების უფლება. მათი ქმედება სასამართლო წესით გავასაჩივრე. საქმე მოსამართლე ეკატერინე ჯინჭველაშვილს დაეწერა, რომელიც რამდენიმე თვეა, რაც მოსამართლეა და ფაქტია, რომ კარიერა ძალიან ცუდად დაიწყო.

 

მან გაითვალისწინა მხოლოდ საჯარო მოხელეთა სიტყვიერი ახსნა-განმარტებები, ყოველგვარი მტკიცებულებებისა და დასაბუთების გარეშე. არ გაითვალისწინა და არ სცნო ჩემ მიერ მტკიცებულების სახით წარდგენილი, კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილებით დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები და მტკიცებულად ჩათვალა საწინააღმდეგო, საჯარო მოხელის სიტყვიერი განმარტებები. ფაქტობრივად, მან დაარღვია პროცესში მონაწილე მხარეთა თანასწორობის პრინციპი. არ ცნო ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი ნორმები, არ დაიცვა ამავე კოდექსით დადგენილი საპროცესო ვადები, მიიღო აბსურდული, დაუსაბუთებელი, კანონსაწინააღმდეგო და მიკერძოებული გადაწყვეტილება, რომელიც, რა თქმა უნდა, გავასაჩივრე და იგი ახლახან გააუქმა სრულად ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ. ბათუმის საკუთრების აღიარების კომისიის ქმედება მიჩნეულ იქნა უკანონოდ და, შესაბამისად, ჩემი მოთხოვნა დაკმაყოფილდა.

 

კანონის თანახმად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტის გასაჩივრებისას მტკიცების ტვირთი ეკისრება ადმინისტრაციულ ორგანოს. ქალბატონმა ეკატერინემ იგნორირება გაუკეთა კანონს და მტკიცების ვალდებულება მთლიანად მოუხსნა ადმინისტრაციულ ორგანოს. ეს ასახულია მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში, რომელიც ყველა ასპექტში ეწინააღმდეგება კანონს. ყოველივე ამის შემდეგ კი გამიჩნდა კითხვა, რისი ბრალია ეს ყოველივე? იუსტიციის სკოლაგავლილ მოსამართლეთა არაკვალიფიციურობის, თუ მხოლოდ იმის, რომ ჩვენს ღრმად განსწავლულ მოსამართლეებს არ ჰქონდათ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების საშუალება?

 

იმედია, სიტუაცია შეიცვლება. იმედია, მოსამართლე შეძლებს დამოუკიდებლად მიიღოს კანონიერი გადაწყვეტილება, რის შემდეგაც ჩვენც, ადვოკატებსაც, მოგვეცემა საშუალება, ღირსეულად შევასრულოთ ჩვენი მოვალეობა. იმედია, ბოლოს და ბოლოს კანონის წინაშე ყველა თანასწორი იქნება.

ნატო გოგმაჩაძე, ადვოკატი

 


ადვოკატებმა კარგად ვიცით, რომ კანონიერი არ ნიშნავს იმავდროულად სამართლიანს, მაგრამ როცა სასამართლო გადაწყვეტილება არც კანონიერია და არც სამართლიანი, ასეთ შემთხვევაში მას მიკერძოებული და უკანონო გადაწყვეტილება ჰქვია. ასეთი გადაწყვეტილებები კი, სამწუხაროდ, ჩვენს რეალობაში უცხო ჯერ კიდევ არ არის.

 

წინა ხელისუფლებამ „იზრუნა“ მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ფაქტობრივად, მოსამართლეობისთვის იურისტი თავიდან იწყებს სწავლას იუსტიციის სკოლაში, მაგრამ ამ სკოლიდან გამოსული მოსამართლე კანონიერ და დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს და რა შეიძლება ეწოდოს ამას? 

 

სამიოდე თვის წინ ჩავიბარე ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ახალბედა მოსამართლის, ეკატერინე ჯინჭველაშვილის გადაწყვეტილება, რომლის გაცნობის შემდეგ იმდენად გაოგნებული დავრჩი გადაწყვეტილების უკანონობითა თუ დაუსაბუთებლობით, რომ საერთოდ იმის დაჯერებაც კი გამიჭირდა, რომ ის იურისტის დაწერილი იყო. თუმცა, ეს ალბათ არც უნდა გამკვირვებოდა, რადგანაც მე ადმინისტრაციული აქტის ბათილობასთან ერთად, საჯარო მოხელეთა ქმედების უკანონოდ აღიარებას ვითხოვდი. სავარაუდოდ, ქალბატონ ეკას გაუჭირდა წინასაარჩევნოდ საჯარო მოხელეთა ქმედების უკანონოდ აღიარება.

 

ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფ მოქალაქეს ბათუმის საკუთრების აღიარების კომისიამ (რომლის არაკვალიფიციურობა იმდენად გამაოგნებელია, რომ ეს ცალკე თემაა) კანონდარღვევით შეუჩერა საკუთრების უფლება. მათი ქმედება სასამართლო წესით გავასაჩივრე. საქმე მოსამართლე ეკატერინე ჯინჭველაშვილს დაეწერა, რომელიც რამდენიმე თვეა, რაც მოსამართლეა და ფაქტია, რომ კარიერა ძალიან ცუდად დაიწყო.

 

მან გაითვალისწინა მხოლოდ საჯარო მოხელეთა სიტყვიერი ახსნა-განმარტებები, ყოველგვარი მტკიცებულებებისა და დასაბუთების გარეშე. არ გაითვალისწინა და არ სცნო ჩემ მიერ მტკიცებულების სახით წარდგენილი, კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილებით დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები და მტკიცებულად ჩათვალა საწინააღმდეგო, საჯარო მოხელის სიტყვიერი განმარტებები. ფაქტობრივად, მან დაარღვია პროცესში მონაწილე მხარეთა თანასწორობის პრინციპი. არ ცნო ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი ნორმები, არ დაიცვა ამავე კოდექსით დადგენილი საპროცესო ვადები, მიიღო აბსურდული, დაუსაბუთებელი, კანონსაწინააღმდეგო და მიკერძოებული გადაწყვეტილება, რომელიც, რა თქმა უნდა, გავასაჩივრე და იგი ახლახან გააუქმა სრულად ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ. ბათუმის საკუთრების აღიარების კომისიის ქმედება მიჩნეულ იქნა უკანონოდ და, შესაბამისად, ჩემი მოთხოვნა დაკმაყოფილდა.

 

კანონის თანახმად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტის გასაჩივრებისას მტკიცების ტვირთი ეკისრება ადმინისტრაციულ ორგანოს. ქალბატონმა ეკატერინემ იგნორირება გაუკეთა კანონს და მტკიცების ვალდებულება მთლიანად მოუხსნა ადმინისტრაციულ ორგანოს. ეს ასახულია მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში, რომელიც ყველა ასპექტში ეწინააღმდეგება კანონს. ყოველივე ამის შემდეგ კი გამიჩნდა კითხვა, რისი ბრალია ეს ყოველივე? იუსტიციის სკოლაგავლილ მოსამართლეთა არაკვალიფიციურობის, თუ მხოლოდ იმის, რომ ჩვენს ღრმად განსწავლულ მოსამართლეებს არ ჰქონდათ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების საშუალება?

 

იმედია, სიტუაცია შეიცვლება. იმედია, მოსამართლე შეძლებს დამოუკიდებლად მიიღოს კანონიერი გადაწყვეტილება, რის შემდეგაც ჩვენც, ადვოკატებსაც, მოგვეცემა საშუალება, ღირსეულად შევასრულოთ ჩვენი მოვალეობა. იმედია, ბოლოს და ბოლოს კანონის წინაშე ყველა თანასწორი იქნება.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
Nana Kvachadze