განათლება,მთავარი,სიახლეები

სექსუალური შევიწროება – სკოლამ მოსწავლეს არ გადასცა დისციპლინური წარმოების მასალები

11.10.2023 •
სექსუალური შევიწროება – სკოლამ მოსწავლეს არ გადასცა დისციპლინური წარმოების მასალები

არასამთავრობო ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ – PHR წერს, რომ პერსონალური დაცვის ინსპექტორმა სამართალდამრღვევად ცნო სკოლა, რომელმაც მოსწავლეს არ გადასცა მის მიმართ სექსუალური შევიწროების დისციპლინური წარმოების მასალები.

„ლიკა [სახელი შეცვლილია] ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეა. იგი 2021-2023 წლებში მასწავლებლის მხრიდან იყო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი.

შევიწროება გამოიხატებოდა შემდეგ ქმედებებში:

  • გაკვეთილების დროს მხრებზე უკეთებდა მასაჟებს;
  • სკოლის საერთო სივრცეში თითქმის ყველა  შეხვედრის დროს ეხუტებოდა მჭიდროდ;
  • თითქმის ყველა შეხვედრის დროს წელზე ხვევდა ხელს;
  • თითქმის ყველა გაკვეთილზე ეფერებოდა თავზე;
  • თითქმის ყველა გაკვეთილზე ეხებოდა მხრებზე ;
  • ეხებოდა ზურგზე და წრიულად უსვამდა ხელს თითქმის ყველა გაკვეთილზე;
  • თითქმის ყველა გაკვეთილზე  სხეულით უახლოვდებოდა ზედმეტად ახლო მანძილზე“.

როგორც PHR-ი წერს, პერსონალური დაცვის ინსპექტორის ცნობით, არასრულწლოვნის მშობელმა 2023 წლის აპრილში სკოლას შეატყობინა მასწავლებლის მხრიდან სექსუალური შევიწროების შესახებ.

თავდაპირველად სკოლის ადმინისტრაცია შეეცადა, მშობელი დაერწმუნებინა, რომ მასწავლებლის ქცევა მისი ხასიათიდან გამომდინარეობდა და მას არ უნდა ენერვიულა. ამასთან, დირექტორი ცდილობდა ზეგავლენა მოეხდინა მშობელზე და დაერწმუნებინა იგი, რომ არ დაეფიქსირებინა საჩივარი მასწავლებლის მიმართ. დირექტორმა მშობელს კითხვაც დაუსვა, რატომ გამორიცხავდა, რომ შევიწროების შესახებ ნაამბობი ბავშვის ფანტაზიის ნაყოფი იყო.

დირექტორის ზეწოლის მიუხედავად, დედამ წერილობით მიმართა სკოლას და მოითხოვა რეაგირება მასწავლებლის მხრიდან სექსუალური შევიწროების ფაქტზე.

სკოლის დისციპლინურმა კომიტეტმა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან მასწავლებლები, მშობლები და მოსწავლე, შესაბამისი კომპეტენციის გარეშე და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით აწარმოა სექსუალური შევიწროების გამოკვლევის საქმე და დაუშვა არაერთი შეცდომა. შედეგად, სკოლის დისციპლინურმა კომიტეტმა დაადგინა მასწავლებლის მხრიდან მხოლოდ ეთიკის წესების დარღვევა და ის გააფრთხილა.

სკოლის არაეფექტური რეაგირების გამო 2023 წლის 17 აგვისტოს PHR-მა ბავშვის უფლებების დასაცავად სასამართლოს მიმართა.

სასამართლოში მტკიცებულებების წარდგენის მიზნით, ლიკას მშობელმა მოითხოვა დისციპლინური კომიტეტის სხდომის აუდიო ოქმები, თუმცა მოწმეების პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოტივით, სკოლამ მას აუდიო ოქმები არ გადასცა

PHR-მა ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დარღვევის ფაქტზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს მიმართა.  ადვოკატები მიიჩნევდნენ, რომ სკოლამ ბავშვისთვის აუდიო ფაილების არგადაცემით დაარღვია მისი უფლება, გაეცნოს მის შესახებ ინფორმაციას. ამასთან დაარღვია მისი საპროცესო უფლებები, რაც ხელს უშლის სასამართლოსთვის მიმართვასა და საკუთარი უფლებების დაცვას.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა მიიჩნია, რომ სხვა პირების პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიზანი ვერ გაამართლებს განმცხადებლისთვის მისი პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გადაცემაზე უარის თქმას.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია სამართლიანი ბალანსის დაცვა განმცხადებლისა და მესამე პირების ინტერესებს შორის.

შესაბამისად, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა  ამ წლის 15 აგვისტოს მიიჩნია, რომ სკოლამ დაარღვია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებები და სკოლა მიიჩნია სამართალდამრღვევად.

„აღნიშნული გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია, რათა მოსწავლეებს სამომავლოდ არ შეეზღუდოთ წვდომა დისციპლინური წარმოების მასალებზე“ – წერს „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: