Batumelebi | ბათუმის საკრებულო არჩილ ხაბაძისთვის k2-ზე რეკომენდაციის უფლების ჩამორთმევას გეგმავს ბათუმის საკრებულო არჩილ ხაბაძისთვის k2-ზე რეკომენდაციის უფლების ჩამორთმევას გეგმავს – Batumelebi
RU | GE  

ბათუმის საკრებულო არჩილ ხაბაძისთვის k2-ზე რეკომენდაციის უფლების ჩამორთმევას გეგმავს

ბათუმის საკრებულო აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (k2) გაზრდის თაობაზე შუამდგომლობის [რეკომენდაციით მიმართვის] უფლების ჩამორთმევის საკითხს განიხილავს. ინიციატორი რესპუბლიკელი თემურ ყურაშვილია. დადგენილების პროექტის განხილვას, რომელიც უკვე მზადაა, საკრებულო 27 მაისს დაანონსებულ სხდომაზე გეგმავდა, თუმცა საკითხი უკვე გამოქვეყნებული დღის წესრიგიდან ამოიღეს.

რატომ გადაწყვიტა საკრებულომ მთავრობის თავმჯდომარეს მის მიერვე მინიჭებული უფლება ჩამოართვას? – საკითხის ინიციატორის თემურ ყურაშვილის არგუმენტი ასეთია:

„საკუთხი ითვალისწინებსს კ2-ის კონტროლს. სიმაღლეში სხვაობა არ უნდა იყოს, დაახლოებით 30 პროცენტამდე ზრდა შეიძლება მერიის გადაწყვეტილებით. მეტი არ შეიძლება – ეს არის მაქსიმუმი. დღეს განუსაზღვრელ ოდენობამდე შეუძლია გაუწიოს რეკომენდაცია არჩილ ხაბაძემ და შემდეგ მერმა მიიღოს გადაწყვეტილება. ჩვენ ვამბობთ, რომ სამოც პროცენტზე მეტის ზრდა უნდა იყოს აკრძალული. ვფიქრობდით, ამაზე გადაწყვეტილება ხომ არ მიეღო საკრებულოს, მაგრამ ეს იდეა ამოვარდა, რადგან ძალიან ბევრია განსახილველი წინადადება, საკრებულო კი თვეში ერთხელ იკრიბება, ამიტომ რთული იქნება. ვიფიქრეთ ასევე, ხომ არ გადაწყვიტოს საკრებულოს თავმჯდომარემ, მაგრამ ერთი ადამიანისთვისაც ბევრი იქნება – ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საკრებულოს ბიურომ. საბოლოოდ გადაწყვეტს მერი. ხაბაძეს ვართმევთ რეკომენდაციის უფლებას და ვაძლევთ საკრებულოს ბიუროს“.

რაც შეეხება საკითხის დღის წესრიგიდან ამოღების გადაწყვეტილებას, თემურ ყურაშვილი ამბობს, რომ ეს მისი სურვილი იყო: „ზოგი არ არის [საკრებულოს წევრი], ზოგი შვებულებაშია და პრობლემა რომ არ შეიქმნას.“ თემურ ყურაშვილს უნდა, რომ საკითხის წარდგენის დროს დარბაზში სრული შემედგენლობით იყვნენ „თავისუფალი დემოკრატებისა“ და „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრები. მითუმეტეს, როცა არჩილ ხაბაძისთვის ამ უფლების ჩამორთმევას ისინიც ითხოვდნენ.

განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის გაზრდა უკვე დამტკიცებულ სამშენებლო პროექტზე მშენებლისთვის შენობის სიმაღლეში გაზრდის უფლების მინიჭებას გულისხმობს. კოეფიციენტის დასაშვებ ნორმას ქალაქი ამა თუ იმ ზონაში ბათუმის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული რეგულაცია ადგენს. ეს ნორმები ბათუმში განხილვის საგანი არაერთხელ გახდა. საქმე იმაშია, რომ მშენებელი კომპანიების უმეტესობას საცხოვრებელი კორპუსის აშენება ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში, ზღვასთან ახლოს სურს. რაც უფრო ახლოსაა დაგეგმილი ან მიმდინარე პროექტი ზღვასთან, უფრო მეტად ცდილობს დეველოპერი, რომ შენობა, რომელსაც ის მომავალში გაყიდვის მიზნით აშენებს, მაქსიმალურად მაღლივი იყოს, ეს გასაყიდ ფართობს რამდენიმე ასეული კვადრატული მეტრით ზრდის, შესაბამისად, რამდენიმე ასეული ათასი დოლარით იზრდება შემოსავალიც.

უკვე დაწყებულ ან დაგეგმილ სამშენებლო პროექტზე k 2-კოეფიციენტის, ანუ განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის გაზრდაზე მერიასთან შეთანხმებას დეველოპერები ძირითადად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის დახმარებით აღწევენ. არჩილ ხაბაძე მერიას შუამდგომლობით მიმართავს, შედეგად კი დეველოპერი განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (K2 -ის) გაზრდაზე თანხმობას იღებს. თუმცა, არც ამ შემთხვევაშია დადგენილი ის სტანდარტები, თუ ვის შეიძლება მისცეს შენობის სიმაღლეში გაზრდის უფლება არჩილ ხაბაძემ და ვისი – არა.

განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის გაზრდის თაობაზე რეკომენდაციით მიმართვის უფლება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს იმავე საკრებულომ მიანიჭა, რომელიც ახლა მისი ჩამორთმევის საკითხს განიხილავს.

2013 წლის მარტში ამ მოწვევის საკრებულომ წინა მოწვევის საკრებულოს მიერ მიღებულ [2012 წლის ექტემბერში] დადგენილებაში – „ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ ცვლილება შეიტანა.

ცვლილების შემდეგ დადგენილებაში გაჩნდა ჩანაწერი:

„მიწის ნაკვეთების განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტის (კ-2) გაზრდა მაქსიმუმ 60 %-ით. იმ შემთხვევაში, თუკი საქართველოს მთავრობის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ან/და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი იქნება შესაბამისი შუამდგომლობის წერილი, მასზედ, რომ საინვესტიციო პროექტის განხორციელება განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანია ქალაქთმშენებლობითი, გეგმარებითი, საზოგადოებრივი, ჰუმანიტარული, ეკონომიკური, თავდაცვითი, კულტურული ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით შესაძლებელია კ2 კოეფიციენტის მნიშვნელობის გაზრდა შეუზღუდავად. ასეთ შემთხვევაში სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ან/და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცება ხდება საერთო წესების საფუძველზე.“

„განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი“ ბევრი პროექტი აღმოჩნდა და შუამდგომლობის წერილიც მერიაში არჩილ ხაბაძის ხელმოწერით ბევრჯერ მიიღეს.

2013 წლიდან 2015 წლის აპრილამდე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ბათუმის საკრებულოსა და მერიას კონკრეტული პროექტის K2-კოეფიციენტის გაზრდაზე, რაც უმეტესწილად დაგეგმილი ან მიმდინარე მშენებლობის სიმაღლის გაზრდას გულისხმობს, შუამდგომლობით 95-ჯერ მიმართა. 56 შემთხვევაში კი კომპანია უარით გაისტუმრა. შუამდგომლობების დოკუმენტებში არჩილ ხაბაძე მერიას კომპანიის თხოვნის გათვალისწინებას პროექტის ეკონომიკური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობით უსაბუთებს, რიგ შემთხვევებში კი, მთავრობის თავმჯდომარე მერისადმი გაგზავნილ სარეკომენდაციო მიმართვაში პროექტის არქიტექტურაზეც ამახვილებს ყურადღებას.

ბათუმის საკრებულო

ბათუმის საკრებულო

 

ბათუმის საკრებულოში, რესპუბლიკური პარტიის მმართველი კოალიციიდან გასვლის შემდეგ, სახელისუფლო კოალიციას სულ 11 წევრი ჰყავს, ხოლო ოპოზიციურ პარტიებს, მთლიანობაში – 12 წევრი. შესაბამისად, თუ ოპოზიცია სრულად დაუჭერს მხარს ამ ინიციატივას, არჩილ ხაბაძეს შენობების სიმაღლეში გაზრდის რეკომენდაციის უფლებას ჩამოართვამენ.

ამავე თემაზე: ხელისუფლების მიერ ლობირებული სამშენებლო ბიზნესი

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი