ნეტგაზეთი • RU

იაფი სახლი ლიფტის გარეშე და მხოლოდ პირველი სართული შშმ პირებისთვის 

მერიის სამუშაო დოკუმენტის მიხედვით, იაფი სახლის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით  პროგრამის ბენეფიციარ შშმ პირს ან ოჯახს, რომლის წევრიც შშმ პირია, ბინას პირველ სართულზე შესთავაზებენ. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ ე.წ. იაფ სახლს, რომელის მშენებლობისთვისაც მერია  ბიუჯეტიდან ოთხ მილიონ ლარს ხარჯავს, ლიფტი არ ექნება. შესაბამისად, ის ვერც თანამდეროვე სტანდარტებს დააკმაყოფილებს.

ამ გადაწყვეტილებას დისკრიმინაციულს უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთავის“  ხელმძღვანელი თომა კაკაბაძე, რომელიც თავადაც შშმ პირია.

„რას ნიშნავს ეს, დიკრიმინაციას ეწევა მერია? რადგან შშმ პირი ხარ არჩევანის საშუალება არ გაქვს? – ეს არ შეიძლება, არჩევანის თავისუფლბა ყველას უნდა ჰქონდეს. რადგან იაფი სახლია არ ნიშნავს იმას, რომ გამონაკლისი დაუშვან. ევროკავშირს, ევროსტანდარტებს და ასე შემდეგ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ  შიდარეგულაციებიც ამას ამბობს. საქართველოს აქვს პრემიერ-მინისტრის მიერ ხემოწერილი #41-ე დადგენილება, რომელიც არეგულირებს მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სტანდარტებს. დადგენილება ამბობს, რომ 2014 წლიდან დაპროექტებული  ობიექტები   მოყვანილი იუნდა იქნას 41 – ე დადგენილებასთან შესაბამისობაში. იქ წერია, რომ შენობები ადაპტირებული უნდა იყოს შშმ პირთა საჭიროებებისთვის. გარდა ამისა, 2006 წლის გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციის შემდეგ ასე უხეშად, სტანდარტების დარღვევით რაიმე მშენებლობების წამოწყება არ შეიძლება. ეს არის გამორიცხული, ანუ საკუთარ  რეგულაციებს და საკუთარ კანონს, რომელსაც ღებულობს მთავრობა, თვითომ ეწინააღმდეგება და არღვევს. ეს მიუღებელია. აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ ეს“, – ამბობს თომა კაკაბაძე

საქართველოს მთავრობის 41-ე დადგენილებაში, რომელზეც თომა კაკაბაძე საუბრობს ნათქვამია:

„… საზოგადოებრივი შენობა-­ნაგებობების პროექტირებასა და მშენებლობაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც აუცილებელია მოსახლეობის ამ კატეგორიისათვის. ამ პირობების შესასრულებლად საჭიროა მოეწყოს შედარებით განიერი გასასვლელები, დერეფნები, პანდუსები შენობა­ ნაგებობების შესასვლელებში, ლიფტები ფართო კაბინებით. შენობა­ნაგებობების დაპროექტება მიზანშეწონილია განხორციელდეს უნივერსალური დიზაინის პრინციპების გათვალისწინებით.

განაშენიანების რეკონსტრუქციისას, როცა არსებული შენობა-­ნაგებობები, ისტორიული და კულტურული ძეგლები არ იძლევა შესაძლებლობას მთლიანად გათვალისწინებულ იქნეს არსებული მოთხოვნები, მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება, რომელიც შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და მოხუცებულთათვის შესაფერის გარემოს შექმნას. იმ საზოგადოებრივ ობიექტებზე, რომლებზედაც დაწყებულია მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა ამ ტექნიკური რეგლამენტის ძალაში შესვლამდე, საპროექტო დოკუმენტაცია შესაბამისობაში მოვიდეს ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურის დასრულებამდე. აშენებული და მშენებარე საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები მოყვანილი იქნეს შესაბამისობაში ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან, მისი ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის განმავლობაში.“

მერიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, „სახლს ლიფტი არ ექნება, რადგან ის ხუთსართულია. რაც შეეხება შენობას – ის შშმ პირებისთვის ადაპტირებული იქნება.“

კითხვებზე თუ შენობა ადაპტირებულია, მაშინ რატომ ჩაწერეს დოკუმენტში, რომ შშმ პირებს მხოლოდ პირველ სართულზე შესთავაზებენ ბინებს?  – ჯერჯერობით, მერიისგან პასუხი არ გვაქვს.

ე.წ. „იაფი სახლის“ პროექტის ფარგლებში საცხოვრებელი ბინების გადაცემის, აუცილებელი პირობებისა და კრიტერიუმების დადგენისთვის კომისიის შექმნის შესახებ ბრძანებას ბათუმის მერმა, გიორგი ერმაკოვმა 6 ივლისს მოაწერა ხელი. ამავე ბრძანებით კომისიას საკრებულოში ფრაქცია  „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე თამაზ თურმანიძე ხელმძღვანელობს. კომისიაში შედიან მერის მოადგილეები, სამსახურების ხელმძღვანელები, საკრებულოს წევრები, მთავრობისა და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები.

თამაზ თურმანიძის ინფორმაციით, იაფი სახლის კრიტერიუმების შესახებ სამუშაო დოკუმენტს კომისია 15 იანვის შემდეგ განიხილავს.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი