ნეტგაზეთი • RU

საპატრიარქოს შესახებ საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილება ვენეციის კომისიის გამოცემაში მოხვდა

ვენეციის კომისიის ახალ გამოცემაში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 5 გადაწყვეტილება მოხვდა. ვენეციის კომისიის გამოცემა (e-Bulletin on Constitutional Case-Law) აერთიანებს ევროპის კონტინენტზე და მის მიღმა საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების ორგანოების პრეცედენტული მნიშვნელობის სასამართლო პრაქტიკას.

ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც ვენეციის კომისიის გამოცემაში მოხვდა, საპატრიარქოს ეხება. საუბარია 2018 წლის 3 ივლისს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, სადაც სასამართლომ არაკონსტიტუციურად მიიჩნია „ქონების შესახებ“ კანონის კონკრეტული ჩანაწერი. ეს კანონი უსასყიდლოდ მიღების უფლებას ანიჭებდა საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიას, ასევე, დღგ-ს გადახდისგან ათავისუფლებდა ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობას, რესტავრაციასა და მოხატვას, თუ ეს სამუშაო შესრულებული იყო საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით. საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ „უთანასწორო მოპყრობას არ გააჩნია რაციონალური კავშირი დასახელებულ ლეგიტიმურ მიზნებთან და წარმოადგენს დისკრიმინაციულ რეგულირებას.“

ვენეციის კომისიის გამოცემაში მოხვდა მარიხუანას მოწევაზე გასული წლის 30 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილებაც, რომლის მიხედვითაც ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა გაუქმდა მარიხუანას პირადი მოხმარებისთვის. გამოცემა ასევე წერს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში მიწის ნაკვეთის შეძენის აკრძალვა არაკონსტიტუციურად მიიჩნიეს.

ვენეციის კომისიის გამოცემაში ასევე მოხვდა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც გაუქმდა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ნორმა. ამ ნორმის მიხედვით, ახალი მტკიცებულების გამოვლენის შემთხვევაში კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმების და საქმის წარმოების განახლების საკითხი ზეპირი მოსმენების გარეშე განიხილებოდა.

კიდევ ერთი საქმე კულტურული მემკვიდრეობაა, რომლის სახელმწიფოს მხრიდან პოზიტიური დაცვის ვალდებულებაზე პირველად იმსჯელა საკონსტიტუციო სასამართლომ 2018 წელს.

 

 

 

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი