ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს სასამართლომ დაჯარიმებაზე უარი 31-ჯერ უთხრა

პირებს, რომლებიც ბათუმის მერიის მუნიციპალური სერვისების სააგენტომ დააჯარიმა, ეჭვი აქვთ, რომ მონიტორები ფიზიკურ და ასევე იურიდიულ პირებს რიგ შემთხვევებში პირდაპირ, გაფრთხილების გარეშე, შერჩევით აჯარიმებენ, ზოგჯერ კი დამრღვევს აფრთხილებენ და ვადას აძლევენ. ამის თაობაზე მათ სახელისა და გვარის დასახელებით საუბარი არ სურთ, რადგან ფიქრობენ, რომ მათ მომავალში სააგენტოს თანამშრომლებთან პრობლემები შეექმნათ.

მუნიციპალური სერვისების სააგენტოში ამბობენ, რომ ასეთ ეჭვს საფუძველი არ აქვს, თუმცა ადასტურებენ იმასაც, რომ მათ მიერ სასამართლოში გადაგზავნილი საქმეებიდან უმეტეს შემთხვევაში სასამართლომ სიტყვიერი გაფრთხილება გამოიყენა.

სასამართლოში ასეთ პრაქტიკას სააგენტოს იურისტი სულ სხვა მოტივით ხსნის:

„თუ მოსამართლე მიიჩნევს, რომ ქმედება არის მცირედ მნიშვნელოვანი, ის ითვალისწინებს სამართალდარღვევის ხასიათს, დამრღვევის ეკონომიკურ მდგომარეობას და მის გულწრფელ მონანიებას. სასამართლოს შეუძლია სამართალდამრღვევი გაათავისუფლოს ჯარიმისგან, ცნობს სამართალდამრღვევად, ოღონდ აუცილებელი პირობაა, რომ მან სამართალდარღვევა გამოასწოროს. თუმცა გვქონდა ორი შემთხვევა, რომელზეც სამართალდამრღვევმა ოქმის შედგენის დროს ახსნა-განმარტება მისცა, რომ გამოასწორებდა, რის შემდეგაც სასამართლომ დაგვავალა ხელახლა წარგვედგინა ფოტომასალა და სასამართლომ ის გაათავისუფლა ჯარიმისგან. მეორე დღეს კი, როცა იგივე ადგილზე გაიარა მონიტორმა, დამრღვევს ის დახლები ისევ განთავსებული ჰქონდა,“ – განმარტა ლაშა მამულაძემ.

ასეთ შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი ხელახლა ოქმის შევსებას დაჯარიმებიდან 20 დღის ვადაში ითვალისწინებს.

ფოტო: ბათუმის მერიის მუნიციპალური სერვისების სააგენტო

მუნიციპალური სერვისების სააგენტო ბათუმის მერიამ ახალი მერის, ლაშა კომახიძის არჩევისა და მერიაში რესტრუქტურიზაციის დაწყების შემდეგ, 2018 წლის ივლისში დააფუძნა, როგორც არასამეწარმეო იურიდიული პირი. სააგენტოს მერიის მიერ დელეგირებული აქვს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამოვლენისა და მათზე რეაგირების თვითმმართველობის კოდექსით გათვალისწინებული ფუნქცია-მოვალეობები.

სააგენტომ ოფიციალურად მუშაობა პირველი აგვისტოდან დაიწყო და ამ დრომდე 71 სამართალდარღვევის ოქმი შეადგინა, რაზეც სასამართლომ უკვე იმსჯელა. სააგენტოს იურისტის ინფორმაციით დამატებით შედგენილია და ამ ორ ან სამ დღეში სასამართლოში გადავა კიდევ 17 ოქმი.

71 ოქმიდან სასამართლომ 57 საქმე უკვე განიხილა და 26 შემთხვევაში სააგენტოს მოთხოვნა დააკმაყოფილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმე სამართალდამრღვევი ფიზიკური ან იურიდიული პირის დაჯარიმებით დასრულდა, 31 საქმეზე კი სასამართლო სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლა.

სააგენტოს დაჯარიმებების თემატურად დიფერენცირებული სტატისტიკა არ აქვს, იურისტის ინფორმაციით კი ჯარიმები ძირითადად საზოგადოებრივი სივრცეების შეზღუდვაზე მოდის:

„ეს გულისხმობს საზოგადოებრივი სივრცის შეზღუდვას გარევაჭრობის საგნებით: მაგიდებით, სკამებით, საჩრდილობლებით, დასადგამი აპარატებით, მაცივრებით, არაალკოჰოლური და სანაყინე მაცივრებით… საზოგადოებრივი სივრცის შეზღუდვა ხშირად ფიქსირდება ასევე სამშენებლო მასალებით. მაგალითად, კომპანიამ მშენებარე ობიექტის წინ განათავსა ე.წ არმატურა, რის გამოც მოქალაქეები ვერ გადაადგილდებოდნენ, საუბარია ტროტუარების თვითნებურ დაკავებაზე, მათ შორის არიან ღია კაფეებიც“.

საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის თვითნებური შეზღუდვა ფიზიკური პირის – 500 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 2000 ლარით დაჯარიმებას ითვალისწინებს. სამართალდარღვევის განმეორების, ან 20 დღის განმავლობაში გამოუსწორებლობის შემთხვევაში ფიზიკური პირი 3000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი 4000 ლარით ჯარიმდება .

სააგენტოში მოქმედებს ასევე ხმაურის დონის მონიტორინგის განყოფილება, რომელიც აკონტროლებს, როგორც აკუსტიკური ხმაურის დასაშვებ ნორმებს, ასევე პიროტექნიკის გამოყენებას ღამის საათებში. ამ დრომდე პიროტექნიკის გამოყენებაზე სააგენტოს მხოლოდ ერთი პირი დაუჯარიმებია: „ჯგუფი რომ მიდის უკვე დასრულებულია პროცესი და რთულია იმის გამორკვევა ვინ არის სამართალდამრღვევი“ – გვეუბნებიან სააგენტოში.

ხმაურის ნორმების გადაჭარბების გამო სააგენტოს შესაბამის სამსახურს მერიის სანიტარული ზედამხედველობის განყოფილებასთან ერთად ამ დრომდე 47 პირი დაუჯარიმებია, მათ შორის არიან როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირები:

„ჯამში თანხობრივად ამ დაჯარიმებებმა 36 500 ლარი შეადგინა. აქედან 16 – ჯერ დავაჯარიმეთ ერთ-ერთი კლუბი, რომელმაც სასამართლოს მიმართა და ჯერჯერობით ვერ ხდება აღსრულება, რადგან ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას“ – ამბობს იურისტი.

იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო სააგენტოს მოთხოვნას გაითვალისწინებს, კლუბს ხმაურის გადაჭარბების გამო 15 500 ლარის გადახდა მოუწევს ბიუჯეტის სასარგებლოდ.

მუნიციპალური სერვისების სააგენტო აკონტროლებს ასევე ქალაქში დასახლებულ ადგილებში ხმაურის გადაჭარბების შემთხვევებს, ამ მიმართულებით ძირითადად ღამის კლუბები და  ბუნგალოები დაუჯარიმებიათ, ძირითადად მუსიკის ხმის გადაჭარბების გამო.

ხმაურის გადაჭარბებისას კანონი პირველივე შემთხვევაში გაფრთხილებას ითვალისწინებს, თუმცა ოქმს მაინც ადგენენ, ხოლო დარღვევის განმეორებისას უკვე შემდგარი ოქმი გადაეგზავნება სასამართლოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სააგენტო ოქმს აუქმებს, თუმცა სააგენტოს ამ დრომდე არ ჰქონია ოქმის გაუქმების შემთხვევა.

დებულების მიხედვით სააგენტოს ფუნქციებში შედის რეაგირება არასწორ პარკირებისა და უკანონო მშენებლობებზეც, თუმცა ამ მიმართულებით სააგენტოს ჯერ ერთი ოქმიც კი არ შეუდგენია, რადგან ამ ფუნქციებს სხვა სამსახურები ასრულებენ.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი