ვინ უნდა დაარეგისტრიროს ეკონომიკური საქმიანობა რეესტრში 31 ოქტომბრამდე – მარტივად

28 სექტემბერს საქართველოში იუსტიციის სახლებთან გრძელი რიგები დადგა. ბევრმა მეწარმემ, როგორც თავად ამბობდნენ, სწორედ დღეს გაიგო, რომ აუცილებელია შესაბამისი საქმიანობის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაცია პირველ ოქტომბრამდე. რიგების გამო, დღის ბოლოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, რომლის თანახმადაც რეგისტრაცია გაგრძელდება 2018 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით.

თუმცა, ეკონომიკური საქმიანობის რეესტრში რეგისტრაცია ეხება არა ყველა მეწარმეს, არამედ მხოლოდ მათ, რომლებიც ახორციელებენ მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებს. მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ასეთი სამუშაოების ჩამონათვალი ძალაში 2018 წლის პირველი აგვისტოდან შევიდა.

მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოებია: 

 • მშენებლობასა და სამშენებლო მასალების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • სამოქალაქო მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშაოები [მათ შორის: ელექტროტექნიკური, საზეინკლო და სხვა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, საბათქაშე, სადურგლო, იატაკის დაგება და კედლის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები და ა.შ. 
 • ლითონის მზა ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • სამთომოპოვებით მრეწველობასა და კარიერების დამუშავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ლითონის მადნების მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
  სამთომოპოვებითი მრეწველობის დამხმარე მომსახურებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • შავი და ფერადი ლითონების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ლითონის მზა ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • კომპიუტერების, ელექტრონული და ოპტიკური პროდუქციის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ელექტრული მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • მანქანებისა და მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • სხვა სატრანსპორტო მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • კოქსისა და ნავთობპროდუქტების მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ქიმიკატებისა და ქიმიური პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტებისა და ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოებასთან დაკავშირებული საშუალებები
 • რეზინისა და პლასტმასის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • სხვა არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ხისა და კორპის ნაწარმის წარმოებასთან, ჩალისა და წნული მასალების ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ქაღალდისა და ქაღალდის მასის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ავეჯის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • მეტყევეობასა და ხე-ტყის დამზადებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • საფეიქრო და მსუბუქ მრეწველობასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ტექსტილის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ტანსაცმლის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ტყავისა და მასთან დაკავშირებული ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • კვების პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • სახელმწიფო ტრანსპორტთან და მილსადენებით ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • წყლის ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • დასაწყობებასა და დამხმარე სატრანსპორტო საქმიანობებთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ავტომობილებითა და მოტოციკლებით საბითუმო და საცალო ვაჭრობასა და მათ რემონტთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ნარჩენების მართვასა და დაბინძურებისგან გასუფთავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • ნარჩენების შეგროვების, დამუშავებისა და მოცილების საქმიანობები; ნარჩენების უტილიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები
 • დაბინძურებისაგან გასუფთავება და ნარჩენების მართვის სხვა მომსახურებასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოები

უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია იხილეთ უშუალოდ დადგენილებაში. [დააწკაპუნეთ გაფერადებული სიტყვა]

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის თანახმად კი, აკრძალულია მომეტებული საფრთხის შემცველი მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების შესაბამისი საქმიანობის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე განხორციელება.

___________

მთავარ ფოტოზე: რიგი ბათუმის იუსტიციის სახლში, 28 სექტემბერი 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
გაზეთი "ბათუმელები" გამოდის 2001 წლიდან.