Batumelebi | ტყის ინვენტარიზაცია აჭარაში – 1,6 მილიონ ლარად ჭიანჭველების ბუდეებიც დაითვლება ტყის ინვენტარიზაცია აჭარაში – 1,6 მილიონ ლარად ჭიანჭველების ბუდეებიც დაითვლება – Batumelebi
RU | GE  

ტყის ინვენტარიზაცია აჭარაში – 1,6 მილიონ ლარად ჭიანჭველების ბუდეებიც დაითვლება

 

აჭარაში ტყის ინვენტარიზაციის მიზნით აჭარის სატყეო სააგენტო მაქსიმუმ 1 მილიონ 600 ათას ლარს გადაიხდის. ტყის ინვენტარიზაციის სრულფასოვნად და კვალიფიციურად განხორციელებისათვის გამოყენებული უნდა იქნას 2015 წლის სტერეო აერო ან კოსმოსური სურათები. გადაღება უნდა გახორციელდეს იმ პერიოდში, როდესაც ტყეში ვეგეტაციის პერიოდი მიმდინარეობს (სავარაუდოდ მაისი – ივლისი). კონტრაქტორმა უნდა მოახდინოს ფრინველთა და ჭიანჭველების ბუდეების, ასევე ცხოველთა საბინადრო ადგილების აღირიცხება სანიმუშო ფართობზე.

 

ტყის ინვენტარიზაციისთვის ტენდერია გამოცხადებული. სატენდერო პირობების თანახმად კი კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს აერო ან კოსმოსური სურათების გადაღება და ორთოფოტოების მომზადება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, რომლის საერთო ფართობი შეადგენს სავარაუდოთ 250 ათას ჰა-ს.

 

არეოგადაღება უნდა განხორციელდეს 25 სმ-იანი (GSD) პიქსელის ზომით, ხოლო იმ ადგილებში სადაც შეუძლებელი იქნება აეროგადაღების განხორციელება ობიექტური მიზეზების გამო (მაგალითად საზღვართან სიახლოვეს გადაღების შეუთანხმებლობა) კოსმოსური გადაღება არა უმეტეს 35-50 სმ პიქსელის ზომით;

 

გადაღება უნდა მოხდეს მინიმალური ღრუბლიანობის პირობებში 4%-ზე ნაკლები ჩრდილები. ასევე მიწაზე თოვლის, წყალდიდობის, ნისლის, მტვერის ან სხვა ეკოლოგიური ფაქტორის ასახვის გარეშე, რამაც შეიძლება შეაფერხოს მიწის ზედაპირზე ინფორმაციის შეგროვება.

 

სატყეო ფონდის სავარაუდო ფართობია 141 000 ჰა, რომლზეც უნდა განხორციელდეს საველე ინვენტარიზაცია და ტყეთმოწყობის გეგმების მომზადება მოიცავს აჭარის არ 5 მუნიციპალიტეტს;

 

გაანგარიშებიდან გამორიცხული იქნეს შემდეგი ტიპის უბნები: ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობისა, ეკლესია-მონასტრებისა და სარიტუალო ადგილების მიმდებარედ არსებული; გამოყოფილი იქნას ეკოლოგიური დერეფანი;

 

გაბატონებულად ჩაითვალოს მერქნიანი სახეობა, რომელიც შეადგენს უმეტეს ნაწილს კორომის საერთო მარაგში გარდა – წაბლით, კაკლით, მუხით, ცაცხვით, თელით, ნეკერჩხლით, იფნით, უთხოვრით, პანტით, მაჟალოთი და წიფლით გაბატონებული კორომებისა, რომელთა გაბატონებისათვის საკმარისია საერთო მარაგის 40% (კორომის შემადგენელი მერქნიანი სახეობების 4 ერთეული). კორომებში თანაბარი ხვედრითი წილის შემთხვევაში გაბატონებულ სახეობად ჩაითვალოს სახეობა თანახმად ზემოთ მოცემული ჩამონათვალის თანმიმდევრობისა.

 

იმ მერქნიანი სახეობების კორომში გაბატონებისათვის, რომლებიც არ შედიან აღნიშნულ ჩამონათვალში მიღებული იქნეს შემდეგი თანმიმდევრობა: ფიჭვი, ნაძვი, სოჭი, რცხილა, არყი, თხმელა, ვერხვი, ტირიფი და სხვა;

 

წითელ ნუსხაში შეტანილი მერქნიანი სახეობების გავრცელების ზონების გამოვლენა- დადგენა; ხელუხლებელი კორომების გამოვლენა-დადგენა; სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელების შესაძლებლობების თვალსაზრისით, ტერიტორიები დაიყოს მისადგომ, ძნელად მისადგომ და მიუდგომელ უბნებად;

 

ტყის მავნებლებისა და დაავადებების კერების გამოსავლენად სატყეო უბნის ტერიტორიაზე განხორციელდეს სპეციალური სატყეო პათოლოგიური გამოკვლევები. სათანადო ანალიზის საფუძველზე დაიგეგმოს ბრძოლის ღონისძიებები;

 

ტყის ბუნებრივი განახლების მსვლელობის შესწავლა და მასზე საქონლის არარეგულირებული ძოვების უარყოფითი ზეგავლენის საკითხი. დაპროექტდეს შესაბამისი ღონისძიებები; ყურადღება მიექცეს სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების დანიშვნისას სოფლის

მიმდებარედ არსებულ ფართობებს, ეგრედ წოდებულ საფარ ტყეებს;

 

ამ და სხვა მოთხოვნათა პარალელურად, ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოების განხორციელების პროცესში, სამუშაოების შემსრულებელმა დამკვეთთან შეთანხმებით, ორგანიზება უნდა გაუკეთოს შეხვედრებს ადგილობრივი თვითმართველობებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებთან.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"