მუნიციპალიტეტი

უნდა იყოს თუ არა სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე ბათუმელი

17.12.2012 • 1717
უნდა იყოს თუ არა სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე ბათუმელი

 

 

რა ნიშნის მიხედვით ირჩევენ სტუდენტები მომავალ თავმჯდომარეს? გამოკითხვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ სტუდენტების 5 პროცენტი თვითმმართველობის თავმჯდომარეს ნაცნობობით, 4 პროცენტი მეგობრის თხოვნით, 21 პროცენტი პირადი სიმპათიით, 22 პროცენტი აკადემიური მოსწრებით, 2 პროცენტი გარეგნობის მიხედვით, 48 პროცენტი პროგრამის მიხედვით, 6% პროცენტი კი სხვა კრიტერიუმით ირჩევს.  

 

 

კითხვაზე, დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას, თვითმმართველობის კანდიდატებს შორის ხმები ასე გადანაწილდა: გოჩა სურგულაძე -12%; ზურა მესხიძე – 29 %; გულო თურმანიძე – 26%; ლევან დუაძე – 19%; თავი შეიკავა – 14%.

 

 

გამოკითხული სტუდენტების 72 პროცენტი მიიჩნევს, რომ თვითმმართველობის თავმჯდომარეობის კანდიდატები არ უნდა იყვნენ რომელიმე პარტიის წარმომადგენლები, 2 პროცენტს მიაჩნია, რომ პარტიულობა საჭიროა, 26 პროცენტისათვის კი არა აქვს მნიშვნელობა.

 

 

თვითმმართველობის თავმჯდომარის ვიზუალური მხარე მნიშვნელოვანია 25 პროცენტისათვის, ნაკლებად მნიშვნელოვანი – 24 პროცენტისათვის, გარკვეულწილად -ასე ფიქრობს 35 პროცენტი. როგორი გარეგნობა ექნება თვითმმართველობის თავმჯდომარეს, ამას მხოლოდ 16 პროცენტისათვის არა აქვს მნიშვნელობა.

 

 

გამოკითხულ სტუდენტთა 50 პროცენტს მიაჩნია, რომ თავმჯდომარე უნდა იყოს ბათუმელი, 47 პროცენტისათვის არა აქვს მნიშვნელობა, ხოლო 2 პროცენტი ფიქრობს, რომ არ უნდა იყოს ბათუმელი.

 

 

გამოკითხვამ აჩვენა, რომ სტუდენტების 42 პროცენტს სურს მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე თვითმმართველობის თავმჯდომარე, 35 პროცენტისათვის არა აქვს მნიშვნელობა აკადემიურ მოსწრებას; თვითმმართველობის პრიორიტეტები ასე გადანაწილდა: მეცნიერება – 22%, ხელოვნება – 18%, სპორტი – 15%, გამოკითხული 45% პროცენტისათვის კი მნიშვნელობა არა აქვს პრიორიტეტებს.

 

 

თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ სტუდენტების მხოლოდ 7 პროცენტი ფლობს ამომწურავ ინფორმაციას, 39 პროცენტი ფლობს საკმარის ინფორმაციას, 28 პროცენტი -ბუნდოვან ინფორმაციას, 17 პროცენტი არ ფლობს ინფორმაციას, ხოლო 6 პროცენტი არ არის დაინტერესებული უნივერსიტეტის თვითმმართველობის არჩევნებით.

 

 

გამოკითხვაში მონაწილეობდნენ როგორც ბაკალავრიატის სტუდენტები, ასევე მაგისტრანტები და დოქტორანტები. გამოკითხული სტუდენტების ასაკი 18-დან 23 წლამდეა, გამოკითხულთა 63 პროცენტი მდედრობითი სქესისაა, 37 პროცენტი -მამრობითი.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: