სპორტი

სპორტის განყოფილების უფროსი 67 კონკურსანტიდან გამოვლინდება

13.04.2014 • 1372
სპორტის განყოფილების უფროსი 67 კონკურსანტიდან გამოვლინდება

 

 

როგორც დეპარტამენტის უფროსმა მერაბ ნაგერვაძემ განმარტა, კონკურსის შედეგები მომავალ კვირაში ოფიციალურად გამოქვეყნდება.


აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებაში – სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტში სპორტის განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე ვაკანსია 2014 წლის მარტში გამოცხადდა.


დღეს კონკურსანტებმა 100 შეკითხვას გასცეს პასუხი, მათგან ბარიერს ის გადალახავს, ვისაც კითვების 65%-ზე ექნება სწორი პასუხი გაცემული.


ტესტის ჩაბარებისთივს კონკურსანტებს შემდეგი საკანონმდებლო აქტები უნდა სცოდნოდათ: საქართველოს კონსტიტუცია; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია; ,,საჯარო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონი; საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავი; ,,სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონი; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების – სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთადეპარტამენტის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2010 წლის 7 დეკემბრის N 49დადგენილება.

გადაბეჭდვის წესი