ნეტგაზეთი • RU

სასამართლომ შს სამინისტრო დაავალდებულა „ბათუმელებს“ საჯარო ინფორმაცია მისცეს

 

გაზეთი „ბათუმელები“ სასამართლოში უჩიოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რედაქცია საჯარო ინფორმაციის მიღებას ამ გზით ცდილობდა. სასამართლომ რედაქციის მოთხოვნა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და სასამართლოს გადაწყვეტილებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალა „ბათუმელებს“ მიაწოდოს ინფორმაცია უწყებაში გაცემული პრემიების შესახებ.

 

შს სამინისტროში თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიების ოდენობას, მიმღების სახელის, გვარისა და თანამდებობის მითითებით, რედაქციის ჟურნალისტი 2013 წლის 25 ნოემბრიდან ითხოვდა, თუმცა სამინისტრო არ გასცემდა.

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე სასამართლომ დაავალდებულა გადაიხადოს 50 ლარი მოსარჩელის ანუ გაზეთ „ბათუმელების“ სასარგებლოდ. ეს თანხა ბაჟის ნაწილია, რომელიც მოსარჩელემ სასამართლოში სარჩელის შეტანის დროს გადაიხადა. ასეთი გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნანა ჭიჭილეიშვილმა მიიღო. გაზეთ „ბათუმელების“ ინტერესებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, საქართველოს კონსტიტუცია, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი, „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონი“ – ეს იმ კანონების ჩამონათვალია, რომლითაც სასამართლომ იხელმძღვანელა გადაწყვეტილების მიღებისას.

 

რედაქციას ასევე აინტერესებდა ინფორმაცია სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და მაღალი თანამდებობის პირთა სარგებლობაში არსებული ავტომანქანების შეკეთებისთვის რა თანხა დაიხარჯა. სამინისტროს განმარტებით, უწყება მოკლებულია შესაძლებლობას გასცეს დოკუმენტაცია სარემონტო სამუშაოების შესახებ, ვინაიდან სამინისტროს ბალანსზე არსებული მანქანები შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებში და სახელმწიფო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ შემთხვევაში, შესაბამისად ამ ინფორმაციის გაცემაზე არ ვრცელდება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. სამინისტროს ეს პოზიცია სასამართლომ გაიზიარა.


მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ. მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში ფაქტობრივად გააქრო კრიტიკული მედია და სამოქალაქო სექტორი.

ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.