ნეტგაზეთი • RU

საარსებო მინიმუმი საქართველოში

 

საარსებო მინიმუმი ანუ ფულადი სახსრების მინიმუმი, რომელიც აუცილებელია ადამიანის ქმედუნარიანობის შენარჩუნებისთვის (და რომელიც გამოხატავს საზოგადოებრივად აუცილებელი ცხოვრების დონის ქვედა ზღვარს), გასული წლის დეკემბერში შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცისთვის 155,1 ლარი იყო, ხოლო იმავე პერიოდში საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმმა 260,2 ლარი შეადგინა.

 

2014 წლის დეკემბრისთვის, 2013 წლის დეკემბერთან შედარებით, შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცისთვის საარსებო მინიმუმი გაზრდილია 4,3 ლარით, ხოლო საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი გაზრდილია 7,2 ლარით. თუმცა, იმავე სტატისტიკური მონაცემებით გაძვირებულია სამომხმარებლო ბაზარიც.

 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ოჯახების (ტიპების მიხედვით) საარსებო მინიმუმმა 2014 წლის დეკემბერში შეადგინა:

ერთსულიანი ოჯახისთვის – 141,2 ლარი [137,4 ლარი იყო 2013 წლის დეკემბერში];

ორსულიანი ოჯახისთვის – 225,9 ლარი [219,8 ლარი];

სამსულიანი ოჯახისთვის – 254,2 ლარი [247,3];

ოთხსულიანი ოჯახისთვის – 282,4 ლარი [274,7];

ხუთსულიანი ოჯახისთვის – 317,7 ლარი [309,1];

ექვს და მეტსულიანი ოჯახებისთვის – 375,6 ლარი [365,4 ლარი].

 

საქართველოში, ზოგადად, სტატისტიკის მიმართ ნდობის ხარისხი კვლავ დაბალია, ამასთან,  საკამათო თემად რჩება საარსებო მინიმუმის განსაზღვრის წესიც.

 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მიუთითებს, რომ ის 2004 წლიდან საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს ანგარიშობს იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია და დადგენილია ,,საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისათვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 8 მაისის N111/ნ ბრძანების შესაბამისად.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე