ნეტგაზეთი • RU

აჭარაში გარემოზე მიყენებული ზიანის გამო ქვეყნის ბიუჯეტში მილიონ ლარზე მეტი შევიდა

 

2014 წელს გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის დარღვევისთვის აჭარაში გამოწერილი ჯარიმებისგან საქართველოს ბიუჯეტში 575 800 ლარი შევიდა. ამას ემატება 215 485 ლარი, რაც გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისთვის დაკისრებულმა თანხამ შეადგინა. ხოლო, ისეთი დარღვევების გამო, რაც  სისხლის სამართლის  დანაშაულად ითვლება, ბიუჯეტში 600 100 ლარი შევიდა.

 

ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირებისთვის  2014 წელს 39 პირი დაჯარიმდა, სამართალდარღვევა ადმინისტრაციული კანონით ისჯება  და 1000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. მათგან აჭარის გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სამსახურმა ზოგიერთი დააჯარიმა, ზოგს კი გაფრთხილება მისცა.

 

ხე-ტყის პირველადი გადამამუშავებელი სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დარღვევისათვის 76 პირი დაჯარიმდა, ამ შემთხვევაში კოდექსი 2000 ლარით დაჯარიმებას ითვალისწინებს.  დაჯარიმებული პირი თუ ტექნიკური რეგლამელამენტის მოთხოვნებს ისევ დაარღვევს, ჯარიმა გაუორმაგდება. გასულ წელს მსგავსი შემთხვევა, ანუ განმეორებითი დარღვევა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სამსახურის ინპექტორებმა ცხრაჯერ დააფიქსირეს.

 

სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაყრის, ნარჩენებისა და ნაგვის გატანის, გატანა-გადაზიდვისა და დასუფთავების წესების დარღვევა სხვადასხვა შემთხვევაში 200 დან 1000 ლარამდე დაჯარიმებას ითვალისწინებს, გასულ წელს  ამ მიზეზის გამო  ჯარიმა თერთმეტჯერ გამოწერეს.

 

სასარგებლო წიაღისეულის უკანონოდ, ლიცენზიის გარეშე მოპოვების ფაქტი მიმდინარე წელს 204 – ჯერ დაფიქსირდა, დარღვევა 1000-დან 1500 ლარამდე ჯარიმებას ითვალისწინებს. ხოლო ლიცენზიის პირობების დარღვევისთვის მიმდინარე წელს ჯარიმა ოცდასამჯერ გამოწერეს. ამ შემთხვევაში დამრღვევი 500 ლარით ჯარიმდება.

 

სატრანსპორტო საშუალების გარეცხვა ზღვაში, ტბაში ან წყალსაცავში ორმოცდაათ ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს, ამ წესის დარღვევისთვის გასულ წელს თორმეტი პირი დაჯარიმდა.

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ცაგო კახაბერიძე