ნეტგაზეთი • RU

ჯანდაცვის 2015 წლის სოციალური პროგრამები


აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო მომავალი წლიდან ცალკეული პროგრამების დაფინანსებას ზრდის. ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში,   ბენეფიციარებს ოთხის ნაცვლად ექვსი კურსი დაუფინანსდებათ.   

სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამების ბენეფიციარები სოციალურად დაუცველი ოჯახები არიან. ისინი, რომელთა  სარეიტინგო ქულა ერთიან ბაზაში 0-დან 100 000-ია.

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება. პროგრამაში ბავშვის ჩართვა განხორციელდება მშობელთან ან ოჯახის სრულწლოვან წევრთან ერთად.

მხედველობადაქვეითებული  მოქალაქეების უზრუნველყოფას ჯანდაცვის სამინისტრო თეთრი ხელჯოხებით აპირებს. პროგრამა პირველად 2015 წელს ამოქმედდება.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"