ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ახალი აკადემიური საბჭო ჰყავს

 

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აკადემიური საბჭოს არჩევნები ჩატარდა. არჩევნების პირველადი შედეგები უკვე ცნობილია, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურისტის გიორგი დიასამიძის თქმით, თუ არჩევნების ჩატარებიდან 24 საათის განმავლობაში რომელიმე კანდიდატი ან დამკვირვებელი არ გაასაჩივრებს არჩევნების შედეგს, ეს იქნება უკვე საბოლოო შედეგი.“

გიორგი დიასამიძის თქმით, უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს წევრებს ოთხი წლის ვადით ირჩევენ და ისინი აუცილებლად ასოცირებული ან სრული პროფესორები უნდა იყვნენ.

უნივერსიტეტის 9 ფაკულტეტიდან აკადემიურ საბჭოში თითო წარმომადგენელი იქნება. აკადემიური საბჭოს თამჯდომარე კი უნივერსიტეტის რექტორი იქნება.

აკადემიური საბჭოს არჩევნების პირველადი შედეგები ასე გამოიყურება:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – მარინე აროშიძე; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის  ფაკულტეტი – რუსუდან ხუხუნაიშვილი; ტექნოლოგიური ფაკულტეტი – თეიმურაზ ქიქავა; ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი – ვაჟა ვერულიძე; იურიდიული ფაკულტეტი – მალხაზ ნაკაშიძე; ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – შოთა მახარაძე; ტურიზმის ფაკულტეტი – ანზორ დევაძე; განათლების ფაკულტეტზე – გული შერვაშიძე; სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – გურამ ჩაგანავა. 

  

 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და რსუ-ს წესდების შესაბამისად, აკადემიური საბჭოს პრეროგატივაში შედის უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და დამტკიცება; თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარის – რექტორის არჩევა და სხვა. 
 
მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თაკო ათაბაგი (მოხალისე)