სიახლეები

176 დევნილ ოჯახს აჭარაში საცხოვრებელი ფართი დაუკანონდება

11.11.2014 • 1399
176 დევნილ ოჯახს აჭარაში საცხოვრებელი ფართი დაუკანონდება
 

 სოზარ სუბარმა შეხვედრის მონაწილეებს უწყების მიერ ბოლო პერიოდში განხორციელებული სიახლეები გააცნო და მათი რეკომენდაციები მოისმინა.  კერძოდ, ცვლილებები შევიდა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახების განსახლების კრიტერიუმებში.

 
 
ცვლილებების შედეგად, მანამდე არსებული დაზარალების 4 კატეგორია შეიცვალა და 2 კატეგორიად ჩამოყალიბდა.  პირველი კატეგორია  მოიცავს ეკომიგრანტ ოჯახებს, რომელთა სახლი ან მისი ნაწილი დანგრეულია ან დაზიანებულია სტიქიური მოვლენის შედეგად (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ნაპირების გარეცხვა, თოვლის ზვავი, გარდა მიწისძვრისა და ვულკანისა)  და არ ექვემდებარება აღდგენას. 
 
 
მეორე კატეგორია აერთიანებს სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს, რომელთა სახლი არ არის დანგრეული, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური მოვლენები (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ნაპირების გარეცხვა, თოვლის ზვავი, გარდა მიწისძვრისა და ვულკანისა),   საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მათ საკუთრებაში არსებულ ქონებას.
 
 
 
შესაბამისად,  ცვლილებები შევიდა სოციალური კრიტერიუმების პაკეტშიც. პირველ კატეგორიისათვის, 5 ქულის ნაცვლად, განისაზღვრა 10 ქულა. მეორე კატეგორია 4-ის მაგივრად 7 ქულას მიიღებს. 
 
 
 
სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს, შესაძლებლობა ეძლევათ, 20 000 ლარის ფარგლებში,  საცხოვრებელი სახლი თავიანთი სურვილის მიხედვით, საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში მოიძიონ.
 
 
მთავრობის ცნობით,  2015 წლის საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში, სამინისტრო სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ 90-მდე  ოჯახს განასახლებს, რაც 3-ჯერ აღემატება სამინისტროს მიერ 2013-2014 წლებში განსახლებული ოჯახების რაოდენობას.
 
 
სამინისტროს უნდა მიმართონ იმ ოჯახებმა, რომლებიც დაზარალდნენ და გადაადგილებას ექვემდებარებიან შემდეგი სტიქიური მოვლენებიდან გამომდინარე: მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ნაპირების გარეცხვა, თოვლის ზვავი, გარდა მიწისძვრისა და ვულკანისა.
 
 

გადაბეჭდვის წესი