ნეტგაზეთი • RU

ra

 

სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით, სტიქიით დაზარალებულები ერთჯერად ფულად კომპენსაციას მიიღებენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტირებული სარეიტინგო ქულების გათვალისწინებით, კერძოდ:

 

ოჯახებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, გაეწევა ფინანსური სახის დახმარება – 700 ლარის ოდენობით. 

 

100 000-დან 200 000-ის  ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე   ოჯახებს – 600 ლარის ოდენობით;

 

200 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს ან ოჯახებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არ არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, გაეწევათ დახმარება 400 ლარის ოდენობით. 

 

ამ სახით  დახმარების გაწევისათვის საჭირო თანხის დაზუსტების მიზნით, მერიას ეთხოვა შემჭიდროებულ ვადებში წარმოადგინოს დაზუსტებული სია, თითოეულ ოჯახზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში მინიჭებული სარეიტინგო ქულების მითითებით; რაც შეეხება ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე, საცხოვრებელი სახლებსა და მათი მიმდებარე ტერიტორიებზე მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციას, მერიის წარმომადგენლის განცხადებით, აღნიშნულისათის ამ ეტაპზე 1 030 000  ლარი იქნება საჭირო, რაც ადგილობრივ ბიუჯეტს არ გააჩნია. 

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"