ნეტგაზეთი • RU

გადამზადების პროგრამა სოციალურად დაუცველი და შშმ პირებისთვის

 

აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო და დასაქმების სააგენტო მომავალი 2015 წლიდან ახალი პროგრამის განხორციელებას იწყებენ. პროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ან მათი მეურვეები გადამზადდებიან.  სულ 130 ბენეფიციარის გადამზადებაა გათვალისწინებული. უპირატესობა მიენიჭება შეზღუდული შესაძლებლებლობის მქონე პირებს.

 

 

 

 

 

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმართველ ქალაქ ბათუმში, ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები  ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში”  რეგისტრირებული 0- დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების გადამზადება.  

 

 

„აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები, თავიანთი სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე მოკლებული არიან შესაძლებლობას საკუთარი სახსრებით დაეუფლონ გარკვეულ პროფესიებს და  ვერ საქმდებიან შესაბამისი კვალიფიკაციის არარსებობის გამო,  სწორედ ამ ქვეპროგრამის საშუალებით მათ ეძლევათ შესაძლებლობა ჰქონდეთ დასაქმების მეტი პერსპექტივა“- წერია პროგრამის მიზანში.

                                                                                                  

 

პროგრამა ასევე ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის გადამზადებას, შემდგომში მათი დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით.

 

აღნიშნულ პირებს გადამზადების შემდეგ, შესაძლებლობა ეძლევათ დაეუფლონ  რიგ პროფესიებს და დასაქმდნენ.  თუმცა, რა მიმართულებით, პროგრამაში დაკონკრეტებული არ არის.

 

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი 52 ათასი ლარია.

 

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ბათუმელები