ნეტგაზეთი • RU

ჟურნალისტებისთვის ხელის შეშლის სტატისტიკა

 

 იმის გამო, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელმა პირმა “ბათუმელებს” საჯარო ინფორმაცია არასრულყოფილად მოაწოდა, რედაქციამ საჩივრით მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშვილს მიმართა.  

 ჯაბა ანანიძის მხარდამჭერი ჟურნალისტების აქცია ბათუმში

“ბათუმელებს” აინტერესებდა, 2005 წლიდან დღემდე პროკურატურაში რამდენ საქმეზე დაიწყო მოკვლევა ან გამოძიება ჟურნალისტებისთვის ხელის შეშლის ფაქტზე; რამდენმა ჟურნალისტმა მიმართა უწყებას პროფესიული საქმიანობისთვის ხელის შეშლის ფაქტზე; რამდენ საქმეზე შეწყდა ან დასრულდა ძიება და რამდენ საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება.

 

რამდენიმე კვირიანი ლოდინის შემდეგ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ რედაქციას არასრულყოფილი ინფორმაცია მოაწოდა: კონკრეტულად, სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ჩილინგარაშვილი ოფიციალურ წერილით გვწერს, რომ ინფორმაცია პროკურატურაში სსკ-ის 154 მუხლით, 2011 წლიდან მოეპოვებათ. წერილიდან ირკვევა, რომ 2011 წელს ერთ დანაშაულზე დაიწყო ძიება, 2012 წელს -21 დანაშაულზე, ხოლო 2013 წელს – 3 დანაშაულზე. 2012 წელს 6 საქმეზე შეწყდა ძიება, ხოლო 2013 წელს – 7 დანაშაულზე.

 

სსკ-ის 154-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლაა, მისი იძულება, გაავრცელოს ინფორმაცია ან თავი შეიკავოს მისი გავრცელებისაგან, ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით- ვადით ას ოციდან ას ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე. იგივე ქმედება, ჩადენილი ძალადობის მუქარით ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.

პროკურატურამ “ბათუმელებს” არც ის ინფორმაცია მოაწოდა, ამ დანაშაულის ჩადენის გამო დაისაჯა თუ არა ვინმე ბოლო 9 წლის განმავლობაში.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ნათია როყვა