ნეტგაზეთი • RU

ევროკავშირთან თანამშრომლობის ფარგლებში პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებისთვის ტრენინგები დაიწყო

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში ევროკავშირის პროექტთან – „პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერა“ თანამშრომლობის ფარგლებში, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთათვის ტრენინგები დაიწყო.

პრობაცია. სარეაბილიტაციო პროგრამები. PPTC-EU (2)

სწავლების მიზანია პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთათვის სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს ბაზაზე არსებული  სარეაბილიტაციო პროგრამების გაცნობა, რაც გულისხმობს ყველა სარეაბილიტაციო პროგრამის მიზნის, სტრუქტურის, ფორმატის, სამიზნე ჯგუფისა და სავარჯიშოების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდებას.

სარეაბილიტაციო მოდულების დეტალურად გაცნობის შედეგად პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები შეძლებენ, ბენეფიციართა რისკისა და საჭიროების უკეთ იდენტიფიცირებასა და სარეაბილიტაციო პროგრამების მნიშვნელობის უკეთ გააზრებას; მეტად ჩაერთვებიან ბენეფიციართა სასჯელის ინდივიდუალური გეგმის შედგენის პროცესში და შეძლებენ, სრულყოფილად მიაწოდონ მათ ინფორმაცია  აღნიშნულ გეგმასთან დაკავშირებით. ეს ხელს შეუწყობს მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობის პროცესის გაუმჯობესებას, რაც, თავის მხრივ, დადებითად აისახება პირობით მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროცესზე.

cover photo. პრობაცია. სარეაბილიტაციო პროგრამები. PPTC-EU

ტრენინგების დაწყებას სასწავლო ცენტრში პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე თეიმურაზ მაღრაძე, სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო ტყეშელაშვილი და ევროკავშირის პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე თინათინ უფლისაშვილი დაესწრნენ.

თეიმურაზ მაღრაძე  მსმენელებს ესაუბრა გადამზადების მნიშვნელობაზე და ხაზგასმით აღნიშნა მიმდინარე ტრენინგების როლი პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დანერგილი სარეაბილიტაციო პროგრამების წარმატებით განხორციელების საქმეში.

პრობაცია. სარეაბილიტაციო პროგრამები. PPTC-EU (4)სასწავლო ცენტრში აღნიშნული პროგრამით გადამზადებას გაივლის  პრობაციის ეროვნული თანამშრომელთა 8 ჯგუფი – 168 ოფიცერი, 16  სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი. სწავლების პროცესი მიმდინარე წლის ივლისში დასრულდება.

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი