ნეტგაზეთი • RU

საქართველოს მოქალაქე ლევან სიგუა პარლამენტის წინააღმდეგ

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან, იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის  2012 წლის  №399 ბრძანების  საფუძველზე სამსახურიდან გაათავისუფლეს  ერთ-ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლევან სიგუა. სიგუას, რომელიც დევნილებს არეგისტრირებდა, უწყება დისიპლინარულ გადაცდომას ედავებოდა.  სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი, როგორც სიგუას წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე ამბობს,  სწორედ ეს  გახდა. 

 

 

 

 

ლევან სიგუამ საკონტიტუციო სასამართლოში  სარჩელი შეიტანა. მას მიაჩნია,  რომ  სადაოა ნორმა საჯარო სმასახურის შესახებ  კანონის 79-ე მუხლის  „ვ“ ქვეპუნქტი და 99-ე მუხლი, რომელიც  ადმინისტრაციული გადაცდომის გამო  საჯარო მოხელის  თანამდებობიდან გადაყენებას ითვალისწინებს. სადაოდ ხდის მოქალაქე ასევე ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  107-ე მუხლის პირველ ნაწილს.

 

მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ ეს მუხლები არაკონსტიტუციურია და ეწინააღმდეგება  საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 (ღირსების უფლება) და  21-ე მუხლებს (საკუთრების უფლება), ასევე 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტს (დაცვის უფლება).

 

ამ წუთებში საკონსტიტუციო სასამართლო სარჩელის დასაშვებობის საკითხს განიხილავს; მოსარჩელის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოცაიციის იურისტი გიორგი გოცირიძე იცავს.

  

სამსახურიდან დათხოვნილი ლევან სიგუა ამ დროისთვის, უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში  ისევ მუშაობს. 

სამსახურში აღდგენის გადაწყვეტილება, უზენაესმა სასამრთლო ერთი თვის წინ მიიღო. ამის მიუხედავად ლევან სიგუა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის განხილვას მაინც ითხოვს.

 

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ნათია როყვა