ნეტგაზეთი • RU

სამინისტრო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობას დააფინანსებს

 

წელს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამას ახორციელებს.

 

 

ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

– სწავლა საზღვარგარეთ; 

 – სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა;

 – კვალიფიკაციის ამაღლება;

 – საჯარო ლექციები;

 – კონფერენციის ორგანიზება

 

სწავლა საზღვარგარეთ

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საზღვარგარეთ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა.

 ამ პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს აჭარის ა.რ–ის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ჩაირიცხება საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამაზე.

ქვეპროგრამის მონაწილეს, სწავლებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს (არაუმეტეს 12500 ლარი) სამინისტრო დაუფინანსებს. აღნიშნული დახმარება გაიცემა 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ხარჯების დაფარვის მიზნით.

იხილეთ ქვეპროგრამის დებულება, სააპლიკაციო და სარეკომენდაციო წერილის ფორმა;

 

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის შეუძლია აჭარაში მოქმედ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში მომუშავე – აკადემიური ხარისხის (მაგისტრი, დოქტორი) ან სამეცნიერო წოდების (მეცნიერებათა კანდიდატი, მეცნიერებათა დოქტორი) მქონე მოქალაქეებს. აგრეთვე იმ მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, რომლებიც განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ აჭარის ტერიტორიაზე მოქმედ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. 

ქვეპროგრამის მონაწილე სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით მიიღებს ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 2500 ლარის ოდენობით.

იხილეთ ქვეპროგრამის დებულებასააპლიკაციო და სარეკომენდაციო წერილის ფრომა

 

ქვეპროგრამiს ბენეფიციარებს სპეციალურად შექმნილი კომისია, ღია  კონკურსის საფუძველზე  გამოავლენს.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"