სიახლეები

დახმარება სტუდენტებისა და პროფესორებისთვის

01.02.2014 • 1199
დახმარება სტუდენტებისა და პროფესორებისთვის

 

წელს დახმარება გაუგრძელდებათ 2012 და 2013 წლის სტუდენტთა დახმარების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ სტუდენტებს. დაფინსებას მიიღებს 100 ახალი სტუდენტი. პროგრამის ფარგლებში სულ 500-მდე სტუდენტი დაფინანსდება. ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებულია უმაღლესი განათლების ხელშეწყობისთვისაც (142 ათასი ლარი).

შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სტუდენტი, რომელიც წარმოადგენს საზღვარგარეთ უნივერსიტეტებში სწავლის უფლების მოპოვების დამადასტურებელ დოკუმენტს. სამინისტრო ასევე დააფინანსებს ლექტორ-მასწავლებლებისა და პროფესორების ვიზიტს უნივერსიტეტებში 2-4 კვირამდე სასწავლო-კვლევით ვიზიტს.

პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებული იქნება კონფერენციებზე დასწრების ხარჯები. სამინისტრო დააფინანსებს საჯარო ლექციების მოწყობას. დააფინანსდება ერთი საერთაშორისო კონფერენციის მოწყობა საზღვაო სწავლების თემატიკის შესახებ. 34 ათასი ლარია გათვალისწინებული უცხოეთში სტუდენტთა სტაჟირებისთვის.

სამინისტროს ინფორმაციით, ევროპის რეგიონებში გაგზავნილია 15-მდე სტაჟიორი და აჭარის რეგიონში მიღებულია 2 უცხოელი სტაჟიორი.

გადაბეჭდვის წესი