რეკლამა,სიახლეები

რატომ სჭირდება ბიზნესს იურიდიული მომსახურება

18.03.2024 • 5168
რატომ სჭირდება ბიზნესს იურიდიული მომსახურება

ნებისმიერი მასშტაბისა და ინდუსტრიის ბიზნესისთვის არსებობს რამდენიმე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც ყველა კომპანიამ უნდა გაითვალისწინოს. სწორედ მსგავს საკითხთა რიცხვს მიეკუთვნება იურიდიული მომსახურებაც, რომელიც სინამდვილეში, არა მხოლოდ აუცილებლობას წარმოადგენს, არამედ, შეიძლება ითქვას, რომ ბიზნესის წარმატებისაკენ მიმავალ გზაზე მისი სტრატეგიული აქტივიც კია.

სწორედ ამიტომ, იმისათვის, რომ დაინტერესებულ მხარეებს უკეთ ავუხსნათ, თუ რაში ეხმარება იურიდიული მომსახურება ბიზნესს, ამ ბლოგში ყველაზე ხშირად გამოყენებული და საჭირო სერვისების მაგალითზე თითოეულის დანიშნულებასა და უპირატესობას განვიხილავთ, ასევე გაგაცნობთ კომპანიას, რომელსაც თამამად შეგიძლიათ სურვილისა და საჭიროების შემთხვევაში, თქვენი ბიზნესის სამართლებრივი მხარის გამართვა ანდოთ. მაშ, ასე:

იურიდიული კონსულტაცია

იურიდიული კონსულტაცია ფუნდამენტური ნაბიჯია ბიზნესის სამართლებრივი მდგომარეობის გასამართად და გასაძლიერებლად. სანდო იურიდიული კომპანია, რომელიც დაკომპლექტებულია პროფესიონალი იურისტებით მარეგულირებელი ჩარჩოების ზედმიწევნითი და ყოვლისმომცველი შეფასების საფუძველზე, ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით გაგიწევენ კონსულტაციას. იქედან გამომდინარე, რომ თანამედროვე სამყაროში დრო ძალიან ფასობს, უმაღლესი ხარისხის მომსახურების მიღებისას, შეხვდებით ისეთ იუდირიულ კომპანიებსაც, რომელიც თქვენს დროს უფრთხილდებიან და საჭიროების შემთხვევაში, კონსულტაციის გავლა დისტანციურ რეჟიმშიც თავისუფლად შეგიძლიათ, თანაც რამდენიმე სხვადასხვა ენაზე. 

იურიდიული კონსულტაციის წყალობით, ბიზნესი ფლობს სრულ ინფორმაციას არსებული სამართლებრივი ტენდენციებისა და პოტენციური ხარვეზების შესახებ, რაც მას  საშუალებას აძლევს წარმატებით შეიმუშაოს და დანერგოს პროაქტიული რისკების შემცირების სტრატეგიები.

იურიდიული აუდიტი

ფინანსური აუდიტის ჩატარება, რომ ბიზნესის სიცოცხლისუნარიანობისთვის გადამწყვეტია, ეს, ალბათ, ყველამ იცის, თუმცა, ზოგჯერ ყურადღების მიღმა რჩება სამართლებრივი აუდიტის მნიშვნელობა, რომელიც რეალურად, არანაკლებ პრიორიტეტულია, თუ ბიზნესს არასასურველი სამართლებრივი გართულებებისგან თავის არიდება სურს. 

სამართლებრივი აუდიტი პოტენციური სამართლებრივი დაუცველობის წინააღმდეგ გადადგმული პრევენციული ნაბიჯია. ამ სერვისის გამოყენებისას, პროფესიონალთა გუნდი საკონტრაქტო შეთანხმებების, შიდა პოლიტიკისა და მარეგულირებელი შესაბამისობის ღონისძიებების ზედმიწევნით აუდიტს ახორციელებს. რაც ნიშნავს, რომ იურისტები, სამართლებრივ ჭრილში, ბიზნესის საქმიანობის სრულ შემოწმებასა და შესაბამისი დასკვნის მომზადებას უზრუნველყოფენ. გარდა ამისა, პროცესი ითვალისწინებს თითოეული არსებული დოკუმენტისა და მისი რისკების შეფასებას და ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელი დოკუმენტაციის მომზადების თაობაზე რეკომენდაციის გაცემას.

მნიშვნელოვანია, რომ დეტალური სამართლებრივი აუდიტი ბიზნესს საშუალებას აძლევსდაადგინოს შეუსაბამობის სფეროები, გამოასწოროს და ნათელი მოფინოს სახელშეკრულებო ბუნდოვანებებს და გაიძლიეროს სამართლებრივი ჩარჩოები.

Სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება

სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება, რასაც გვერდს ვერც ერთი ბიზნესი ვერ აუქცევს, დეტალებზე ორიენტირებას,  ყურადღებას და სიზუსტეს მოითხოვს. ასეთ დროს, კომპეტენტური იურისტები სპეციალურ კონტრაქტებს, ხელშეკრულებებს და კორპორატიულ დოკუმენტაციას ქმნიან, რომელიც თითოეული კლიენტის უნიკალურ საჭიროებებსა და ამოცანებს ასახავს. შესაბამისად, იურიდიული კომპანია უზრუნველყოფს, რომ ყველა სამართლებრივი ინსტრუმენტი იყოს ძლიერი, აღსრულებადი და შეესაბამებოდეს ბიზნესის სტრატეგიულ მიზნებს. კომპანიები, რომელთაც საერთაშორისო პარტნიორები ჰყავთ, ხშირად, საჭიროებენ აღნიშნული დოკუმენტაციის სხვადასხვა ენაზე მომზადებას, ამ კუთხით, საქართველოში ლიდერი იურიდიული კომპანია Prime Legal-ია, რომელიც მსოფლიოში არსებულ ნებისმიერ ენაზე სწრაფად და მარტივად, ენობრივი ბარიერის არსებობის გარეშე ამზადებს დოკუმენტაციას. 

სასამართლო/საარბიტრაჟო დავების წარმართვა

ბიზნესის არსებობის განმავლობაში, ყოველთვის არსბეობს შანსი, რომ სასამართლო ან საარბიტრაჟო დავა წარმოიქმნება. მსგავს შემთხვევაში, ბიზნესი გულმოდგინე ადვოკატირებასა და სტრატეგიულ წარმომადგენლობას საჭიროებს. იურიდიული კომპანიის სერვისის გამოყენებისას, გამოცდილი ადვოკატები თავიანთ გამოცდილებას რთული სასამართლო და საარბიტრაჟო წარმოების ეფექტურად წარმართვისთკენ მიმართავენ. მათი ვალდებულება კლიენტების ინტერესების დაცვაა, რასაც საქმის გულმოდგინედ მომზადებით, დამაჯერებელი არგუმენტაციისა და სტრატეგიული მოლაპარაკებების ტაქტიკის მეშვეობით ახერხებენ.

სასამართლო/საარბიტრაჟო დავების წარმართვის სრულყოფილი იურიდიული მომსახურება მოიცავს წარმომადგენლობას სარჩელის მოძიების ეტაპიდან, სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე, რაც ითვალისწინებს: 

– სარჩელის, შესაგებელის, ან/და შეგებებული სარჩელის მომზადებას;

– შუამდგომლობის მომზადებას;

– ვადების კონტროლს;

– სასამართლოსთან კომუნიკაციას;

– სასამართლო პროცესზე კლიენტის წარმომადგენლობას;

– მორიგებას;

– გადაწყვეტილების ჩაბარებას;

– სააპელაციო და საკასაციო საჩივრების მომზადებას;

– კერძო საჩივრის მომზადებას;

– სააღსრულებო ფურცლის გამოთხოვას;

– სააღსრულებო პროცესში წარმომადგენლობასა და გადაწყვეტილების აღსრულებას;

– და სხვა საპროცესო ქმედებების განხორციელებას.

რაც მთავარია, დავების წარმართვა ხორციელდება, როგორც საქალაქო, სააპელაციო და უზენაეს სასამართლოებში, ასევე არბიტრაჟში.

Წარმომადგენლობა

ბიზნესს სანდო მრჩეველი განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე ესაჭიროება. სწორედ მსგავსი შემთხვევებისთვის, წარმომადგენლობა არის იურიდიული სერვისი, რომლის ფარგელბშიც კორპორაციული იურისტები ბიზნესს ეხმარებიან როგორც შეხვედრების ორგანიზებაში, ასევე მოლაპარაკებების წარმართვასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. რაც მთავარია, ამ მომსახურების მიღება შესაძლებელია ნებისმიერ შემთხვევაში, ვისთანაც არ უნდა გჭირდებოდეთ წარმომადგენლობა, იქნება ეს პარტნიორებთან, მომხმარებლებთან, მესამე პირებთან და სახელმწიფო ორგანოებთან. საბოლოო ჯამში, წარმომადგენლობა უზრუნველყფოს საქმიანი ურთიერთობების წარმატებით დამყარებას, შენარჩუნებას და რეპუტაციის რისკების მინიმიზაციას.

Სხვა იურიდიული მომსახურება

სამართლებრივი ლანდშაფტი მრავალფეროვანი გამოწვევებითა და შესაძლებლობებითაა სავსე, რაც სპეციალიზებული იურიდიული სერვისების ფართო სპექტრს მოითხოვს. მულტიდისციპლინური მიდგომითა და იურიდიული ექსპერტიზის ღრმა რეზერვუარით, სანდო და საქართველოს ბაზარზე არსებული მოწინავე კომპანიები, ზემოთ ჩამოთვლილი სერვისები გარდა, ისეთ სერვისებსაც სთავაზობენ მომხმარებელს, როგორიცაა:  ადმინისტრაციული, სამოქალაქო, საინვესტიციო, სახელშეკრულებო, სამედიცინო, საბანკო და საგადასახადო, საიმიგრაციო, შრომითი, უძრავი ქონების და სამშენებლო სამართალი. მაგალითად, ჩვენს ლოკალურ ბაზარზე მსგავსი იურიდიული კომპანია Prime Legal-ია, რომელსაც ყოველწლიურად ასობით ბიზნესი მიმართავს, რათა მათი კომპეტენცია თავიანთი საქმიანობისთვის სასარგებლოდ გამოიყენონ. 

რატომ Პრაიმ ლეგალი?

პრაიმ ლეგალი იურიდიული სერვისების სფეროში კარგად ცნობილი და პატივსაცემი კომპანიაა, რომელიც კლიენტებისადმი ურყევი ერთგულებით, იურიდიული გამჭრიახობითა და ინოვაციური გადაწყვეტილებებით გამოირჩევა. Prime Legal-ის გუნდი გამოირჩევა იმ ღირებულებებითა და თვისებებით, რომელიც სამართლებრივ სფეროში ყველაზე მეტად ფასობს, მათ შორის:

  • ექსპერტიზა: პრაიმ ლეგალის გუნდი გამოცდილი იურისტებისა და ადვოკატებისგანაა დაკომპლექტებული, რომლებსაც სპეციალიზებული გამოცდილება სხვადასხვა პრაქტიკის სფეროში აქვთ, რაც ყოვლისმომცველ იურიდიულ მომსახურებას უზრუნველყოფს და რომელიც თითოეული კლიენტის უნიკალურ საჭიროებებზეა მორგებული.

  • კლიენტზე ორიენტირებული მიდგომა: Prime Legal-ი პრიორიტეტს ანიჭებს თითოეული კლიენტის ბიზნესის სირთულეებში გარკვევასა და ნდობაზე, გამჭვირვალობასა და ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული გრძელვადიანი პარტნიორობის ხელშეწყობას. სწორედ ამის გამოხატულებაა ის ფაქტიც, რომ სხვა იურიდიული კომპანიებისაგან განსხვავებით, პრაიმ ლეგალი თავად ერგება კლიენტების მოთხოვნებს და არა პირიქით,

  • ინოვაციური გადაწყვეტილებები: პრაიმ ლეგალი უახლეს იურიდიულ ტექნოლოგიებსა და ინოვაციურ მეთოდოლოგიებს იყენებს, რათა შედეგზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებების მიღება უზრუნველყოს.

  • სერვისების მრავალფეროვნება: Prime Legal-ის საქმიანობა, ჩამოთვლილი მომსახურებების გარდა, კიდევ სხვა მრავალ ასპექტს აერთიანებს, რაც კლიენტს საშუალებას აძლევს ერთ სივრცეში მიიღოს ბიზნესისათვის საჭირო სერვისები, იქნება ეს ბუღალტრული და აუდიტორული, სათარჯიმნო, სანოტარო, საკურიერო, თუ სხვა ტიპის მომსახურება.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: