თვითმმართველობებმა დღეს იმ შენობების ნუსხა უნდა შეადგინონ, სადაც საარჩევნო კამპანიის ჩატარება იქნება შესაძლებელი


უსკოს მიერ დამტკიცებული აჭარის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის შესაბამისად, დღეს, 13 ივნისს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ვალდებული არიან შეადგინონ იმ შენობა-ნაგებობების ნუსხა, სადაც შესაძლებელია ჩატარდეს წინასაარჩევნო კამპანია [აგიტაცია] და გადასცენ იგი საოლქო საარჩევნო კომისიას.

საოლქო საარჩევნო კომისია ვალდებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ გამოყოფილი შენობა- ნაგებობების ნუსხა გაასაჯაროოს მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ გამოყოფილი შენობა-ნაგებობების ნუსხა, აგრეთვე უნდა გამოქვეყნდეს ცესკოს ვებგვერდზე .

თვითმმართველობებს იგივე ვალდებულება აქვთ ცესკოს მიერ დამტკიცებული საქართველოს პარლამენტის არჩევნების საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის მიხედვითაც.

ამავე გრაფიკით, ცესკომ, 13 ივნისს, თავის ვებგვერდზე უნდა გამოაქვეყნოს ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა  საქართველოში და საქართველოს ყოველ საარჩევნო ოლქში.

უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის არჩევნებისთვის აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია [უსკო] 3 216 583 ლარს დახარჯავს.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com