მთავარი,სიახლეები

საია საგანგებოს გარეშე ახალ რეგულაციებს საკონსტიტუციოში ასაჩივრებს

25.05.2020 •
საია საგანგებოს გარეშე ახალ რეგულაციებს საკონსტიტუციოში ასაჩივრებს

რამდენად კონსტიტუციურია საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც პარლამენტმა 22 მაისს მიიღო და რომლითაც მთავრობას საგანგებო მდგომარეობის გარეშე შეუძლია კონკრეტული შეზღუდვების დაწესება – ამ საკითხზე საკონსტიტუციო სასამართლო იმსჯელებს. სარჩელით დღეს, 25 მაისს, მიმართა სასამართლოს საია-ს აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელმა, პაატა დიასამიძემ.

საია-ს შეფასებით, ეს საკანონმდებლო ცვლილება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ მიმოსვლის და შრომის თავისუფლების უფლებას. სარჩელის ავტორი, იურისტი პაატა დიასამიძემ მიიჩნევს, რომ პარლამენტმა კონსტიტუციით დაუშვებელი უფლებამოსილების დელეგირება მოახდინა მთავრობაზე.

„…ყველაზე პრობლემური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 453 მუხლის მეორე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში არის ის, რომ მთავრობას შეუძლია შრომისა და მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვა ისეთი წესით, რაც არ არის გათვალისწინებული კანონით ან უფრო მეტიც, ეწინააღმდეგება კანონით გათვალისწინებულ წესს. ეს მაშინ, როცა კონსტიტუციის არაორაზროვანი გადაწყვეტა არის ის, რომ ეს უფლებები მხოლოდ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით იყოს გადაწყვეტილი და არა მთავრობის ან რომელიმე სამინისტროს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით,“ – აღნიშნულია სარჩელში.

სარჩელში ხაზგასმულია ისიც, რომ დარღვეულია „უფლების შეზღუდვის ფორმალური კანონიერება“.

სადავო ნორმებს შეიძლება ჰქონდეს მწვავე ლეგიტიმური მიზანი, გასაჩივრებული ნორმებით შერჩეული საშუალება იყოს გამოსადეგი, ნაკლებად მზღუდავი და პროპორციული. ამის მიუხედავად, პრობლემა არის ის, რომ შეზღუდვები წესდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით, მაშინ, როდესაც შრომის და გადაადგილების თავისუფლება, არა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით, არამედ კანონით უნდა იზღუდებოდეს,“ – წერია კონსტიტუციურ სარჩელში.

ჯერ უცნობია, საკონსტიტუციო განიხილავს თუ არა ამ სარჩელის არსებითად.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: