მთავარი,სიახლეები

რა ვადა აქვთ ავტომანქანების მფლობელებს სავალდებულო ტექინსპექტირებისთვის

18.05.2020 •
რა ვადა აქვთ ავტომანქანების მფლობელებს სავალდებულო ტექინსპექტირებისთვის

ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების გავლის ვალდებულება საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით შეჩერებულია და ამ პერიოდში ანუ 22 მაისის ჩათვლით, მფლობელებს არ აჯარიმებენ.

პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, 22 მაისის შემდეგ საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა აღარ გაგრძელდება. შესაბამისად, ავტომობილების მფლობელები ვალდებული იქნებიან, სატრანსპორტო საშუალებებს ტექნიკური ინსპექტირება ჩაუტარონ.

კონკრეტულად, თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება (პირველადი/განმეორებითი) სავალდებულო იყო 2020 წლის 23 მაისამდე, ეს ინსპექტირება აუცილებლად უნდა ჩატარდეს 2020 წლის 22 ივლისამდე. ანუ, 60 დღის განმავლობაში საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებიდან.

„იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება (პირველადი/განმეორებითი), რომლის ვადა შეჩერდა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით, უნდა ჩატარდეს საგანგებო მდგომარეობის დასრულებიდან არა უგვიანეს 60 კალენდარული დღის განმავლობაში“, – ნათქვამია დადგენილებაში.

ამასთან, მთავრობის დადგენილებაში აღნიშნულია, რომ

„თუ განმეორებითი ინსპექტირების ვადა ემთხვევა საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადას, სატრანსპორტო საშუალების განმეორებითი ინსპექტირება აღნიშნულ 60 კალენდარული დღის ვადაში იმავე ინსპექტირების ცენტრში, რომელშიც ჩატარდა პირველადი ინსპექტირება, თავისუფლდება მომსახურების საფასურისაგან.“

ტექინსპექტირების სერვისები მუშაობენ და მათი ფუნქციონირება აკრძალული არც საგანგებო მდგომარეობაში იყო. მიუხედავად ამისა, მძღოლებს მაინც არ აჯარიმებდნენ.

ამ თემაზე:

რას შეუმოწმებენ თქვენს ავტომანქანას ტექდათვალიერების ცენტრში [ვიდეო]

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: