ანდერძი


ქ. ბათუმი, 14 მარტი 2015 წელი

მე დურსუნ ვერძაძე დაბადებული 05/06/1938 წელს, მცხოვრები ბათუმი, ანგისის ქ. N18, პირადი N61006001195 ვმოქმედებ საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნებით, სხვა პირთა ზემოქმედების გარეშე და ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც არ მიზღუდავს თავისუფალი ნების გამოვლენის შესაძლებლობას, ყოველგვარი ზემოქმედების გარეშე, ჩემი ნებით ვადგენ წინამდებარე ანდერძს შემდეგზე:

ანდერძი

  • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,დურსუნიში“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245445898) ჩემი კუთვნილი 20%-იანი წილის, რომელიც მე უსასყიდლოდ გადავეცი ნანი გოლიაძეს, (პირადი N61003002424, დაბადებული 21/07/1971 წელს), ნებისმიერი საფუძვლით ჩემს საკუთრებაში აღრიცხვის შემთხვევაში, შპს ,,დურსუნიში“ ჩემს კუთვნილ 20%-იანი წილს მთლიანად, ანდერძით ვუტოვებ ნანი გოლიაძეს პირადი N61003002424, დაბადებული 21/07/1971 წელს.
  • ჩემს მემკვიდრეებს ვთხოვ პატივი სცენ ჩემს გადაწყვეტილებას, პატივისცემით მოეპყრონ ნანი გოლიაძეს და იქონიონ მასთან კარგი ურთიერთობა.

ანდერძის შემდგენი

დურსუნ ვერძაძე

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი