რა გადაწყვიტა უზენაესმა სასამართლომ – „მუსლიმთა პანსიონზე ღორის თავის მიჭედების საქმე“


„ქობულეთის მუსლიმთა პანსიონის საქმე“ უზენაესმა სასამართლომაც განიხილა. პანსიონზე ღორის თავის მიჭედება და მუსლიმებისთვის შენობაში შესვლაზე ხელშეშლა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 2016 წლის სექტემბერში შეაფასა დისკრიმინაციად. თუმცა მუსლიმი თემი იმ პოლიციელთა ქმედებების დისკრიმინაციად შეფასებასაც ითხოვდა, რომლებიც ამ პროცესს თვალს ადევნებდნენ და არაფერი გააკეთეს მის შესაჩერებლად. პირველი და მეორე ინსტანციების სასამართლოებმა შსს-ს წინააღმდეგ მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარი თქვეს.

უზენაესმა სასამართლომ პოლიციელთა უმოქმედობის პრობლემა დაადასტურა, თუმცა ის დისკრიმინაციულად არ შეაფასა.

უზენაეს სასამართლოში მუსლიმი თემის ინტერესებს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი“ იცავდა. საკასაციო საჩივარს ორი მოთხოვნა ჰქონდა: პოლიციისთვის ეფექტური პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების დავალება და პოლიციის უმოქმედობის დისკრიმინაციული მოპყრობის ფაქტად შეფასება.

უზენაესმა სასამართლომ საკასაციო საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა: შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისმგებლობის ნაწილში სარჩელის მოთხოვნა გაიზიარა და სააპელაციო სასამართლოს საქმის ხელახლა განხილვა დაავალა.

„დისკრიმინაციული მოპყრობის დადგენის ნაწილში სასამართლომ მიიჩნია, რომ კასატორებმა ვერ დაადასტურეს, რომ პოლიციის უმოქმედობა რელიგიური სიძულვილით იყო განპირობებული. უზენაესი სასამართლოს შეფასებით, ის გარემოებები, რომ ქობულეთში სხვა მუსლიმური პანსიონატი შეუფერხებლად ფუნქციონირებს, ასევე, აჭარაში მუსლიმი თემი ახერხებს რელიგიის თავისუფლებით სარგებლობას, დისკრიმინაციულ მოპყრობას გამორიცხავს და არსებითად პოლიციის არაეფექტიანი მუშაობის პრობლემაა,“ – აღნიშნავენ „ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრში“.

უზენაეს სასამართლომდე ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კიდევ ერთი საქმე განიხილა, რაც ქობულეთის პანსიონს უკავშირდება. მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟანიძემ 2018 წლის 12 ოქტომბერს ქობულეთის მერიას პანსიონის წყლისა და კანალიზაციის სისტემაში ჩართვა დაავალდებულა. ამ შემთხვევაში ქობულეთის მერიას სახალხო დამცველი უჩიოდა. სასამართლოს რამდენიმე გადაწყვეტილების მიუხედავად, ვითარება პანსიონში მაინც არ შეცვლილა.

ქობულეთში მუსლიმურ პანსიონს ღორის თავი 2014 წელს მიაჭედეს.

„ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი“ გავრცელებულ განცხადებაში სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების პრობლემაზეც ამახვილებს ყურადღებას:

„უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება კიდევ ერთი ნაბიჯია მუსლიმი თემის უფლებების აღდგენის ნაწილში. თუმცა არსებითია, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს რეალური შედეგი მოჰყვეს და მუსლიმმა თემმა მოახერხოს პანსიონატის გახსნა და ამუშავება. სხვა შემთხვევაში, პროცესის გაჭიანურებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების იგნორირების პირობებში, მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ ნდობა არსებითად სუსტდება და არადომინანტი რელიგიური ჯგუფების მარგინალიზაცია და გარიყულობა ღრმავდება.“

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი