„აჭარის წყლის ალიანსის“ საწესდებო კაპიტალი 390 ათასი ლარით იზრდება


სააქციო საზოგადოება „აჭარის წყლის ალიანსის“ საწესდებო კაპიტალი 390 ათასი ლარით გაიზრდება და ის 780 ათასი ლარი იქნება. საზოგადოების დამფუძნებლები [აქციონერები] არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა [წარმოდგენილი ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სახით] და აჭარის მუნიციპალიტეტები, ბათუმის ჩათვლით. ალიანსი აჭარის სოფლებში წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოსაწყობად არსებული პროექტის განხორციელებისთვის შექმნეს.

2018 წლის 31 ოქტომბერს გაიმართება აქციონერთა საერთო კრება, სადაც ერთ-ერთი საკითხი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალის გაზრდა იქნება. აქციონერების შენატანი გაზრდილ საწესდებო კაპიტალში კი განისაზღვრება მათი წილების პროპორციულად, კერძოდ:

„ალიანსში“ მიიჩნევენ, რომ საზოგადოების აქციონერებს დაევალოთ 2019 წლის პირველ აპრილამდე უზრუნველყონ საწესდებო კაპიტალში წილობრივად შესატანი ფულადი თანხის [სულ 390 000 ლარი] საზოგადოების საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვა, თავიანთი წილების პროპორციულად; კომპანიის კაპიტალი დაყოფილია 100 ჩვეულებრივ აქციად და ნომინალურ ღირებულებად უნდა დადგინდეს 7 800 ლარი ერთი და იმავე კლასის აქციებისათვის.

„აჭარის წყლის ალიანსი“ 2017 წლის აპრილში შექმნილი სააქციო საზოგადოებაა. ამ კომპანიის წილებს ფლობენ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა [26%], ბათუმის მუნიციპალიტეტი [34%], ქობულეთი [17%], ხელვაჩაური [11%], ხულო [5%], ქედა [4%] და შუახევის მუნიციპალიტეტი [3%].

კრების დღის წესრიგშია სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ 2019 წლის ხარჯების საპროგნოზო მონაცემების განისაზღვრა 389 980 ლარის ოდენობით. ასევე „დაბების და სოფლების წყალმომარაგება და წყალარინების გაწმენდის პროგრამა აჭარაში“, სესხისა და დაფინანსების ხელშეკრულებაზე საზოგადოების დირექტორისთვის ხელმოწერის და საქმიანობის წარმართვის უფლების მინიჭების შესახებ.

„დაბებისა და სოფლების წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის გამწმენდი პროგრამა აჭარაში“ 50 მილიონი ევროთი დაფინანსდება.  აქედან 40 მილიონი ევრო არის გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის [KFW] სესხი, 3 მილიონი ევრო – ამავე ბანკის გრანტი, ხოლო 7 მილიონი ევრო ევროკავშირის გრანტი იქნება.

„აჭარის წყლის ალიანსმა“ საერთაშორისო ტენდერი ორი კონსულტანტი კომპანიის შესარჩევად 2018 წლის მაისში გამოაცხადა.

„ალიანსში“ აცხადებენ, რომ 2019 წლის თებერვლისთვის გამარჯვებულ ორ კომპანიასთან ხელშეკრულებები უკვე გაფორმებული ექნებათ. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება წყლისა და კანალიზაციის სისტემების [ასევე გამწმენდი ნაგებობების] დაპროექტება-ხარჯთაღრიცხვის შედგენა, შემდეგ გამოცხადდება ტენდერი მშენებლობაზე, გამოვლინდება გამარჯვებული და დაიწყება სამუშაოები. პროგრამა არ მოიცავს ქალაქ ბათუმსა და ქალაქ ქობულეთს.

ამავე თემაზე:

ქობულეთის მერია სოფლებში სასმელი წყლის ჭაბურღილებს აღარ მოაწყობს

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com